Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Społeczne poglądy katolików

  Katolicy na ogół zajmowali się niedolą ludzi biednych z religijnym nastawieniem na dobroczynność, anie na rozwiązywanie kwestii społecznych, podobnie jak z historycznym nastawieniem na powrót dopatriarchalnej i korporatywnej przeszłości, a nie na dostosowanie się do nowej rzeczywistości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /6 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manifest i katolicyzm społeczny

  Manifest komunistyczny Karola Marksa (1848) i encyklikę Rerum novarum Leona XIII (1881) zestawiasię często, by wskazać na blisko półwieczną rozpiętość czasową między nauką społeczną marksistowską inauką społeczną katolicką.

  Karol Marks (zm. 1883), polityk, filozof i ekonomista, rozwinął swe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Encyklika Rerum novarum

  Kilka czynników miało bezpośredni wpływ na ogłoszenie encykliki. Jednym z nich były pielgrzymkifrancuskich robotników, które (od 1885) współorganizował Léon Harmel, przewodniczący (od 1895)Oeuvre des cercles catholiques d’ouvriers. Umożliwiły one papieżowi kontakt z robotnikami fabrycznymii bezpośrednie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATOLICYZM SPOŁECZNY - Katolickie działanie i partie

  Zasadniczymi formami katolickiego działania były stowarzyszeni kongresy, prasa i partie chrześcijańskie.W prasie i partiach działanie społeczne łączono z politycznym.

  W Austrii urządzano (od 1877), lecz nieregularnie, Katholikentag, który obradował nad aktualnymisprawami Kościoła i uchwalał rezolucje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATOLICYZM SPOŁECZNY - Katolickie stowarzyszenia i związki

  W Belgii katolickie stowarzyszenia rozwijały się swobodnie, ale powoli. Obok Association de la Jeunesse Belge powstała sławna Jeunesse ouvrière chrétienne, założona (1912) przez wikariusza z Laeken, JosefaCardijna (kardynał, zm. 1967), w celu służenia młodym robotnikom pomocą w trudnej sytuacji bytoweji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczny wymiar religii

  Dla rozwijającego się katolicyzmu w drugiej połowie XIX wieku ważne znaczenie miało znalezienie właściwegoustosunkowania się do społeczeństwa i jego życiowych problemów. Katolicy zrozumieli koniecznośćporzucenia poglądu liberałów, że religia jest wyłącznie indywidualną sprawą człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francuski katolicyzm modernizujący

  We Francji kryzys katolicyzmu nie ujawnił się jako jednolity ruch, lecz jako różne postawy, przedewszystkim filozofów i teologów. Część filozofów stała pod wpływem Kanta lub Maurice’a Blondela, anawet innych kierunków, zawsze jednak przekonana, że jej poglądy należy uwzględnić w teologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modernizm i integryzm

  Dawna nazwa ultramontanie zamknęła; pojawiła się nowa: integralni katolicy, którzy jeszcze bardziej niżtamci dążyli do integracji kościelnej nauki i życia, według swego modelu rzymskiego. Zwalczali oni zarównomodernistów, jak i katolików liberalnych. Wydawali książki, mieli własne czasopisma, ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Semimodemizm nieokreślony

  Według własnej wypowiedzi czołowego modernisty, Alfreda Loisy’ego, modernizm w ciągu dwóch latpo potępieniu znalazł się w pełnym zaniku. Jego przeciwnik wszakże, A. Cavallanti, stwierdził, że jakongiś arianizm i inne błędne kierunki zostawiły na długo poglądy nazwane semiarianizmem i temu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzeczenia Piusa X

  Zaniepokojony wielością błędnych idei zanim został papieżem, Pius X tym bardziej je zwalczał, gdy objąłStolicę Apostolską. Dzieło Alfreda Loisy’ego dostało się na indeks już 16 grudnia 1903 roku. Encyklikainaugurująca pontyfikat przestrzegała przed rerum novarum molitores, którzy stawiają pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 067

  praca w formacie txt

Do góry