Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zasada dobrowolności świadczenia pracy

  ( art. 11 KP) Dobrowolność świadczenia pracy zrewolucjonizowała stosunki służbowe w administracji. Występuje w dwóch aspektach:

  a) dobrowolnym nawiązywaniu stosunku pracy,

  b) dobrowolnym trwaniu stosunku pracy.

  Powyższa zasada dotyczy pracownika i pracodawcy. W przypadku pracownika nie ma żadnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada prawa do pracy

  Prawo do pracy nie powoduje powstania prawa podmiotowego, tzn. ze nie można rościć sobie prawa do zapewnienia pracy. Pracodawca nie ma obowiązku zatrudniania konkretnej osoby. Przed zmianami z 2.06.1996r. Państwo miało obowiązek zapewnić obywatelom prace. Po 2.06.1996r. uległa zmianie treść art. 10 KP i...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polecenia w prawie pracy i ich granice

  Główną cechą pracowniczego stosunku pracy jest praca podporządkowana a wiec pod kierownictwem. Zadaniem pracownika jest wykonywanie czynności określonych w umowie o prace oraz poleceń wydawanych przez pracodawcę. Polecenia te musza dotyczyć danego rodzaju pracy, pracownik może wykonać inne polecenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i zakres pracy pod kierownictwem

  Istota pracy "pod kierownictwem", czyli umownie podporządkowanej (formalnie i merytorycznie) jest możliwość codziennego konkretyzowania pracownikowi jego obowiązków zawodowych, a w szczególności określania czynności mieszczących się w zakresie uzgodnionego rodzaju pracy. Takie umowne podporządkowanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka stosunków pracowniczych i niepracowniczych zatrudnienia

  Stosunki pracownicze charakteryzują się świadczeniem pracy przez pracownika na rzecz pracodawcy na podstawie:

  1. umowy o prace;

  2. mianowania;

  3. wyboru;

  4. powołania.

  Stosunki niepracownicze to świadczenie pracy na podstawie:

  l.Umowy o dzieło;

  2. umowy zlecenia;

  3.w ramach wolnego zawodu;

  4. w...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się wybór /powołanie/ mianowanie

  WYBÓR (art. 73 – 75 k.p.) – nawiązanie stosunku pracy następuje na podstawie wyboru, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika. Ten sposób nawiązania stosunku pracy jest charakterystyczny w prawie samorządowym (ustawa o pracownikach samorządowych z 1990 r. – na podstawie...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /4 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka podstaw nawiązania pracy

  Uwagi ogólne.

  Do nawiązania stosunku pracy w administracji publicznej w dużej mierze stosuje się przepisy KP i KC, niektóre kwestie w pragmatykach urzędniczych uregulowano jednak odrębnie (jest to regulacja wyprzedzająca w stosunku do KP)

  Regulacja z KP i KC:

  Zakres informacji, których żądać...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /5 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy

  Rozwiązanie:

  Osoby zatrudnione na innej postawie prawnej niż mianowanie podlegają w tym zakresie przepisom KP:

  1. stosunek pracy z wyboru- rozwiązuje się z wygaśnięciem mandatu ( upływ kadencji, zrzeczenie się mandatu, jak i odwołanie) lub w drodze postanowienia stron. Nie mają tu zastosowania...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /8 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana warunków płacy i pracy

  Zmiana warunków płacy i pracy pracowników zatrudnionych w administracji publicznej odbywa się albo w trybie powszechnym w oparciu o KP albo w trybie szczególnym uregulowanym w pragmatykach urzędniczych.

  Tryb szczególny dotyczy, co do zasady, pracowników mianowanych. Podlegają mu również urzędnicy z umowę o...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /5 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb naboru kandydatów do pracy

  Przewidziano w ustawie o

  I - służbie cywilnej – 24.08.2006

  Każdy obywatel ma pr. do info. o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, nabór jest otwarty oraz konkurencyjny. Limit mianowań urzędników w s.c. na dany rok budżetowy, limity i środki finansowe na wynagrodzenia, dodatki specjalne, dodatki...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /5 475

  praca w formacie txt

Do góry