Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Uprawnienia pracodawcy

  Pracodawca to określenie podmiotu, na rzecz, którego jest świadczona praca. Po stronie pracodawcy występuje prawo domagania się od pracownika ciążących na nim powinności wykonania poleceń czy starannego sumiennego działania.

  Uprawnienia pracodawcy:

  1. Orzeczenia SN dotyczące dopuszczalności...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulamin wynagrodzeń

  Na Pracodawcy zatrudniającym, co najmniej 5 pracowników, będącym właścicielem zakładu, dla którego nie został zawarty zakładowy lub ponad zakładowy układ zbiorowy pracy, ciąży bezwzględny obowiązek ustalenia wynagrodzenia w regulaminie wynagradzania, który obowiązuje do czasu zawarcia zakładowego...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /2 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Norma podstawowa czasu pracy

  Czas pracy może być mierzony na dwa sposoby:

  1) przez stawkę godzinowa,

  2) przez wymiar zadań.

  Normy przy stawce godzinowej:

  a) norma godzinowa - przypada 42 godziny tygodniowo w okresie rozliczeniowym do trzech miesięcy, 8 godzin na dobę do 9 godzin na dobę jeżeli w ciągu roku jest więcej niż 39...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo do wypoczynku, urlop

  Prawo do codziennego, tygodniowego i corocznego wypoczynku, ponieważ każdy organizm wymaga wypoczynku. Wymiar wypoczynku zależy od warunki pracy pracownika i stażu pracy.

  Normatywnie określone są:

  - dzienny i tygodniowy wymiar czasu pracy,

  - liczba dodatkowych dni wolnych od pracy,

  - wymiar corocznego...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pakiet gwarancji pracowniczych (pakiet socjalny)

  Pakiet gwarancji pracowniczych nazywany inaczej pakietem socjalnym jest związany z procesem przekształceń własnościowych i przeobrażeń organizacyjno prawnych zakładów pracy. Przedmiotem są szczególne interesy zbiorowe pracowników, szeroko rozumiane prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Partnerem...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulamin pracy

  Regulamin ten ustala organizacje i porządek w procesie pracy oraz prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy z tym związane. Pracodawca, który zatrudnia, co najmniej 5 pracowników ma obowiązek wydania regulaminu pracy. Jest to akt normatywny, subsydiarny. Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /2 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucja strajku - istota strajku

  Strajk nie jest etapem sporu. Jest konfliktowym sposobem rozstrzygnięć sporu. Strajk polega na zbiorowym, całkowitym powstrzymywaniu się pracowników od ,wykonywania pracy, w celu rozwiązania sporu zbiorowego. Organizacja strajku nie jest prawem zakładowej organizacji związkowej, natomiast udział w strajku...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /2 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spory zbiorowe

  Jedną z bardziej istotnych kwestii zbiorowego prawa pracy, która dotyczy grupowych praw i interesów pracowników są spory zbiorowe. Jest sporem miedzy pracownikiem a pracodawca (pracodawcami), a przedmiotem takiego sporu mogą być:

  1) warunki pracy i płacy,

  2) świadczenia socjalne,

  3) prawa i wolności...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /4 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problematyka związkowa (uprawnienia, płaszczyzna)

  Uprawnienia organizacji związkowej w tworzeniu prawa pracy są podstawowymi, zasadniczymi uprawnieniami każdego związku zawodowego. W związku z tym są one najważniejszym podmiotem w zakładzie pracy. Na tej płaszczyźnie związek zawodowy wypracowuje i stanowi prawo zakładowe wspólnie z pracodawcą, a...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedawnienie roszczeń

  Wyróżniamy trzy kategorie roszczeń:

  a) roszczenia związane z bytem stosunku pracy o charakterze bezwzględnym, które obowiązują sad do jego uwzględnienia w każdym przypadku bez względu na okoliczności danej sprawy np. tymczasowo aresztowany, któremu stosunek pracy wygasł po upływie trzech miesięcy a...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 468

  praca w formacie txt

Do góry