Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Liturgiczna odnowa

  Pierwociny liturgicznej odnowy pojawiły się w działalności benedyktyna Prospera Guérangera. Jego znakomitedzieło Année liturgique stało się znane, lecz w małym kręgu elity katolickiej, a jego wysiłki zmierzałydo usunięcia resztek gallikanizmu przez powrót do liturgii rzymskiej.

  W Niemczech zajmowano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODRODZENIE DUCHOWE - Msza i komunia

  Msza była w życiu Kościoła zawsze Najświętszym Sakramentem ale od Tridentium (przeciw protestantom)dostrzegano w niej przede wszystkim Ofiarę Chrystusa. Niewątpliwie to doprowadziło do podkreślania,że katolickie świątynie zachowują swą wagę, nawet gdy lud w nich się nie gromadzi, gdyż nie onjest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adoracja i Kongresy Eucharystyczne

  W katolickiej pobożności tego okresu ukazywano jako główne elementy czci Bożej: Krzyż Chrystusa iEucharystię, akcentując prawdziwe Bóstwo i prawdziwe Człowieczeństwo Syna Bożego oraz Wcieloną Miłość Boga, która wzywa każdego człowieka do miłości.

  Uczucia pobożne kierowano do miłosiernego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowa życia zakonnego

  Od połowy XIX wieku dokonywał się nowy i decydujący etap w wewnętrznej reorganizacji starych zakonów,wzrastało też znaczenie zgromadzeń zakonnych, chociaż w Ameryce Łacińskiej, w EuropiePołudniowej i na ziemiach polskich pod zaborem pruskim i rosyjskim dokonano sekularyzacji. W Europie Zachodniej i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /6 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włoskie Opera dei Congressi

  Ruch włoskich katolików (Movimento Cattolico) z ostatnich. lat pontyfikatu Piusa IX doprowadził doutworzenia, kilku organizacji, które początkowo miały zamiar dokonania rekatelicyzacji całego społeczeństwai ujęcia przez katolików władzy. Liczono bowiem na rychły upadek Królestwa Włoch, które niepowinno...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /6 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francuski modernizm społeczny

  Francja miała najmniej korzystne warunki do tworzenia stowarzyszeń katolickich. Istniała jednak Associationcatholique de la Jeunesse Française, założona (1886) przez Roberta de Roquefeuil, a rozwiniętaprzez Alberta de Mun. Jej celem było współdziałanie ze starszymi katolikami nad przywróceniem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polscy kapłani społecznicy

  W zaborze rosyjskim Kościół staną]: przed szczególnie trudnymi problemami społecznymi, gdyż powstawałprzemysł w Łodzi i Warszawie. Encyklika Rerum novarum była inspiracją do podjęcia działalnościspołecznej, a przewodzili w niej wybitni kapłani, jak ks. Jerzy Matulewiez (zm. 1927...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODRODZENIE DUCHOWE

  Od stanu kleru i jego aktywności zależało w najwyższym stopniu stwierdzone dla tego okresu duchoweodrodzenie katolicyzmu.

  Odnowa struktur i życia klasztornego dokonała się w dawnych zakonach. Zwiększyła się liczba nowychzgromadzeń zakonnych, także na ziemiach polskich, choć warunki do tego były tu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /1 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kler i seminaryjna formacja

  Duchowieństwo w połowie XIX wieku nie miało, bo nie mogło mieć jednolitego oblicza w całym Kościele.Duże różnice występowały między wiejskim plebanem we Francji, a wikariuszem w przemysłowejNadrenii, między sycylijskim księdzem, a duszpasterzem emigrantów w Stanach Zjednoczonych. Łączyłoich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATOLICYZM SPOŁECZNY - Warstwy zaniedbane i robotnicy

  Kościół swą opiekuńczą działalnością obejmował występujące w każdym kraju trzy grupy społeczne:młodzież rzemieślniczą, robotników rolnych i chłopów, gdyż uważał, że byli najbardziej zaniedbani wzakresie ekonomicznym, oświatowym i moralnym. Inicjatywa wychodziła od duchownych, czasem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /6 017

  praca w formacie txt

Do góry