Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  SKALA PODATKOWA

  Jest to zbiór uporządkowanych stawek procentowych wzajemnie ze sobą i z podstawą opodatkowania powiązanych. Stawki te są powiązane z podstawą opodatkowania w taki sposób, że w stosunku do podstawy rosną lub maleją wg określonej proporcji.

  Dwie podstawowe skale: progresywna i regresywna.

  Budowa skali...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TARYFA PODATKOWA

  Ogół stawek podatkowych, które obowiązują w konkretnym podatku stanowi taryfę podatkową w tym podatku. Może zawierać jedną lub wiele stawek, które powinny być powiązane w harmonijny system stawek jednolitą zasadą konstrukcyjną. Występowanie w podatku różnych stawek , opartych na różnych zasadach...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMY STAWEK PODATKOWYCH

  STAWKA-Zgodnie z art. 217 konstytucji musi być określona w drodze ustawy. Jest to element konstrukcji podatku niezbędny do ustalenia wysokości świadczenia podatkowego. Wyraża stosunek pomiędzy wysokością obciążenia podatkowego, a wielkością podstawy opodatkowania

  Wyróżniamy:

  Stawki kwotowe- jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWA OPODATKOWANIA

  Jest to pewna wielkość, wyrażona w jednostkach pieniężnych lub naturalnych, która jest miarą odzwierciedlającą w odniesieniu do jednostkowego podatnika liczbę tych jednostek miary, która podlega dla danej jednostki czasu lub danej sytuacji faktycznej lub prawnej opodatkowaniu. (definicja...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

  W danym podatku jest nim sytuacja faktyczna lub prawna z którą prawo wiąże obowiązek podatkowy. Może to być jakiś stan rzeczy, jego powstanie lub ustanie albo jakiś proces ( uzyskiwanie dochodów, przychodów sprzedaż towarów).

  Jest on nieodzownym dopełnieniem podmiotu podatkowego, określa od czego dany...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /1 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODMIOT PODATKU

  Podmiotem podatku jest jednostka życia społecznego, z którą prawo wiąże obowiązek podatkowy.

  Art. 7 § 1Ordynacji stanowi o podatnikach, nie podmiotach. „Podatnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązku...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMIEŃ ELEMENTY KONSTRUKCJI PODATKU

  - podmiot

  Są to elementy kwalitatywne

  Są to elementy kwantytatywne

  Zwrot element konstrukcyjny występuje w dwóch znaczeniach:

  A. elementy konstrukcyjne podatku w znaczeniu normatywnym odnoszą się do przepisów o poszczególnych elementach konstrukcyjnych

  B. elementy konstrukcyjne podatku w...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERALNOŚĆ PODATKU

  Podatki ustanawiane są przez normy prawne, które są ogólne ze wzg. na adresata i abstrakcyjne ze wzg. na sposób zachowania, które regulują.Takie normy składają się na prawo. Ich przeciwieństwem są normy indywidualne, czyli jednostkowe ze względu na adresata i konkretne ze względu na sposób wyznaczania...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /2 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZZWROTNOŚĆ

  Polega na definitywnym przekazaniu środków pieniężnych przez podmiot zobowiązany na rzecz budżetu państwa lub innego funduszu celowego. Bezzwrotność nie wyklucza zwrotu nadpłaty lub zwrotów wynikających z prawnej konstrukcji podatku ( podatek od towarów i usług, od czynności cywilno-prawnych)...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEODPŁATNOŚĆ PODATKU

  Oznacza, że świadczeniu podatkowemu nie towarzyszy wzajemny prawny obowiązek świadczenia wierzyciela podatkowego ( podmiotu publicznoprawnego) na rzecz dłużnika ( podatnika).

  Mówi się jednak o tzw. odpłatności ogólnej, która sprowadza się do tego, że wpływy z podatków służą finansowaniu usług...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /1 470

  praca w formacie txt

Do góry