Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PODATKI BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE

  Wg. stosunku przedmiotu opodatkowania do źródła podatku  (mamy wiedzieć że są takie, ale nie uczyć się tego, wiedza bezużyteczna dla prawnika)

  H. Litwieńczyk: podatkiem bezpośrednim są podatki , które bezpośrednio nawiązują do zdolności podatkowej osoby fizycznej lub prawnej, zaś podatkiem...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATKI I OPŁATY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE (LOKALNE)

  Klasyfikacja ta dotyczy zasilania podatkami budżetu państwa lub budżetów gmin. Z tego pkt. widzenia można podzielić podatki na:

  - podatki państwowe

  - podatki samorządowe

  - podatki wspólne

  Podatki państwowe: (największe wpływy są z podatków państwowych)

  Podatek od towarów i...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYTERIA PODZIAŁU SYSTEMU PODATKOWEGO

  Wg. przedmiotu opodatkowania

  Podatek przychodowy- opodatkowanie nawiązuje w tych konstrukcjach do zewnętrznych znamion, świadczących o rozmiarach osiąganych przez podatnika dochodów np.: w podatku gruntowym nawiązują do ilości, jakości i rodzaju gruntu. Podatki te skierowane są na źródło z którego...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /3 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYFIKACJA PODATKÓW

  Wg. przedmiotu opodatkowania na: podatki przychodowe, dochodowe, majątkowe i od wydatków

  Wg. stosunku przedmiotu opodatkowania do źródła podatku na: podatki bezpośrednie i pośrednie

  Wg. przeznaczenia dochodów na rzecz państwa i samorządu na: podatki państwowe, samorządowe i...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEMY NAUKOWE

  Są to systemy racjonalne, modelowe, teoretyczne. Opierają się na pewnych generalnych założeniach i przesłankach opodatkowania (zasadach), które uwzględniają aspekty polityczne, ekonomiczne, socjalne oraz prawne podatków. Dążą do uwzględniania optymalnej realizacji fiskalnych i pozafiskalnych celów...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE SYSTEMU PODATKOWEGO

  System to grupa elementów wzajemnie ze sobą powiązanych i od siebie uzależnionych, tworzących pewną całość. Przyjmuje się że system podatkowy to ogół podatków występujących w danym czasie w danym państwie.

  Podatki są kategorią prawną i ekonomiczną. Prawo podatkowe generuje dochody w znaczeniu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /2 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKLARACJE PODATKOWE (forma wymiaru zobowiązań)

  Art. 3 pkt.5 ordynacji stanowi- „Ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci”

  Możemy wyróżnić cztery typy deklaracji podatkowych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /2 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECYZJE WYMIAROWE I ICH CHARAKTER PRAWNY (forma wymiaru zobowiązań)

  Art. 21 § 1 ordynacji, stanowi o powstaniu zobowiązania podatkowego na dwa sposoby: z mocy prawa art.21 § 1pkt 1 i z mocy decyzji art. 21 § 1pkt2. Decyzje, które wydawane są po powstaniu zobowiązania z mocy prawa-, uznaje się za deklaratoryjne, gdyż odtwarzają zobowiązanie. Decyzje konstytutywne to te, które...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /2 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY I FORMY WYMIARU ZOBOWIĄZAŃ

  Metody pierwotnego, zwyczajnego wymiaru zobowiązań podatkowych:

  Powstanie obowiązku podatkowego tworzy obowiązek wymiaru;

  1) Przez wydanie decyzji ( obligatoryjne wydanie decyzji z urzędu art. 21 § 5)

  2) Przez samowymiar który ma dwie formuły

      - Przez złożenie deklaracji (art.21 § 2)

      - Albo...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /1 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTER PRAWNY OBOWIĄZKU I ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO

  Te pojęcia należy interpretować nie tylko na podstawie art. 4 i 5 ordynacji, ale też w kontekście związanych z tymi kategoriami uprawnień i obowiązków całego systemu podatkowego. Przede wszystkim w związku z łączącą te pojęcia kategorią stosunku prawnego.

  W prawie podatkowym trzeba wyodrębnić...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /2 362

  praca w formacie txt

Do góry