Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Sztuka w służbie liturgii

  Odnowa liturgiczna nie od razu miała wpływ na rozwój nowej sztuki sakralnej. Powoli dopiero zaczęto oniej mówić w podręcznikach liturgiki, przyjmując twierdzenie, że kościół jest nie tylko dziełem sztuki,ale też i przede wszystkim miejscem liturgicznych czynności. Cornelius Gurlit sformułował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /2 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZASY NAJNOWSZE (1914 - 1978)

  W dziejach ludzkości, szczególnie zaś w dziejach narodów europejskich, pierwsza wojna światowa(1914-1918) była wydarzeniem przełomowym. Jak nigdy dotąd, brało w niej udział 65 milionów ludzi zczternastu państw, poniosło śmierć 8,5 miliona ludzi, a jeszcze więcej było rannych i chorych, cierpiącychw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /2 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNISZCZENIA I ODBUDOWY (1914 – 1958)

  Dwie wojny światowe (1914-1918, 1939-1945) spowodowały śmierć, kalectwo, sieroctwo i zniszczenieżycia rodzinnego milionów ludzi, obok niełatwych do ustalenia strat materialnych, w tym ogromnej liczbydóbr kulturalnych. Kościół także doznał wielu bolesnych strat i ran w swej organizacji i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE, WOJNY I POKÓJ (1914 – 1958)

  Pierwsza wojna światowa nie wybuchła niespodziewanie. Pius X, jak tylko dostrzegł jej niebezpieczeństwo,wzywał państwa do zachowania pokoju, niestety, na próżno. Po wybuchu wojny (1.08.1914) nieprzestał też nawoływać katolików do krucjaty modlitwy. Gdy wkrótce zmarł (20 VIII), mówiono, że...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kult Serca Jezusowego i Caritas

  W adoracji Najświętszego Sakramentu praktykowano łączenie się człowieka z cierpieniami Chrystusa, ato przyczyniało się do większej czci Najświętszego Serca Jezusowego, któremu chciano dać wynagrodzenieza cierpienia spowodowane grzechami. Temu rodzajowi pobożności brakowało początkowo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODRODZENIE DUCHOWE - Nowe zgromadzenia zakonne

  W latach sześćdziesiątych XIX wieku powstały tak licznie, jak nigdy przedtem. Od 1850 do 1860 rokuotrzymały papieskie zatwierdzenie 42 kongregacje zakonne, a w latach 1862-1865 aż siedemdziesiąt cztery.Zajmowały się głównie nauczaniem, opieką nad chorymi i niesieniem pomocy ludziom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /2 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różaniec i kongresy maryjne

  Z poprzedniego okresu objawienia Matki Bożej (w Paryżu na rue du Bac i przy kościele Notre-Damedes Victoires) zapoczątkowały szczególny rozwój kultu maryjnego, którego spotęgowaniu służył też żywyRóżaniec, wprowadzony do katolickiej pobożności (1826) przez Pauline Jaricot w Lyonie, oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polskie odrodzenie zakonne

  Po Powstaniu Styczniowym zakony w zaborze rosyjskim doznały szczególnych represji. Wiele ich domówobjęto kasatą, do której przeprowadzenia wystarczyło podejrzenie o sprzyjanie ruchowi niepodległościowemu.Pozostawiono jedynie 25 męskich i 10 żeńskich klasztorów, tak zwanych etatowych, gdyżprzygnano im...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /9 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobożność i literatura duchowa

  Religijna jakość katolicyzmu jest zawsze trudna do uchwycenia i wymyka się spod historycznej oceny.Zauważa się to szczególnie w odniesieniu do drugiej połowy XIX wieku. Kształtował ją z jednej stronynadal utrzymujący się romantyzm, zainteresowany średniowieczem i jego formami życia religijnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /6 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobrzy katolicy i apostolat

  Sprawowanie sakramentów w kościołach nie doznawało przeszkód, nawet w krajach rządzonych przezliberałów, wszakże zdawano sobie sprawę z tego, że duszpasterstwo sakramentalne nie wystarcza.Rozbudowano więc duszpasterstwo organizacyjne, działające przez bractwa i stowarzyszenia. Pogłębiłoono życie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 479

  praca w formacie txt

Do góry