Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Integralny nacjonalizm

  Pius XI, przeciwny wszystkim .nacjonalizmom jako zagrożeniu dla pokoju światowego, ostro wystąpiłprzeciw zafascynowaniu się wielu katolików francuskich, z niektórymi biskupami na czele, ruchem ActionFrnçaise. Ruch ten, zapoczątkowany (1899) przez utalentowanego pisarza Charles’a Maurras wydawaniemczasopisma...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwa i konkordaty

  W drugim ralliement papiestwa z Republiką Francuską Pius XI liczył na uchylenie ustawy (z 1905) orozdziale Kościoła od państwa. Stolica Apostolska przeciwna była zasadzie rozdziału, choć dostrzegałapewne, lecz według niej drugorzędne korzyści, jakie dałby ten system wzajemnych stosunków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /6 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Benedykt XV i wojna

  Na konklawe po śmierci Piusa X (1914) dominowały dwa problemy: wojna, która się zaczęła, i nie sposóbbyło przewidzieć, jak długo będzie trwać i jakie skutki przyniesie, oraz napięcie wewnątrz Kościoła,wywołane za poprzedniego papieża silnym integryzmem. Kardynałowie mogli przybyć na konklawe,gdyż...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkordat polski

  Odrodzone państwo polskie, którego granice ustaliły traktaty wersalski i ryski, obejmowało obszar ponad388 tyś. km2 z 27 milionami ludności, z której jedną trzecią tworzyły mniejszości narodowe. Katolicystanowili 65,4%, grekokatolicy - 10,4%, prawosławni - 11,8%, ewangelicy - 2,6%, wyznanie mojżeszowe-...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /8 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apele pokojowe

  Wojna postawiła Stolicę Apostolską wobec nowych problemów nie tylko dyplomatycznych i prawnych,ale także moralnych. Trzeba było organizować duszpasterstwo wojsk walczących, troszczyć się o los jeńców,deportowanych i uciekinierów, pomóc w wymianie ciężko rannych. Akcję dobroczynną StolicyApostolskiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ laterański

  W czasie pierwszej wojny światowej ujawniło się, że włoskie prawo gwarancyjne dla papieża nie byłowystarczające. Rząd mię respektował norm międzynarodowych, jak nietykalność poselstw przy StolicyApostolskiej. Niepokoiło przede wszystkim, że w umowie londyńskiej o przyszłym pokoju Włochy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska cierpiąca i niepodległa

  Dla Polaków wojna zaczęła się, gdy Niemcy wypowiedziały ją Rosji (2.08.1914), a Austria opowiedziałasię (6 VIII) po ich stronie. Front wschodni przebiegał w znacznej mierze przez ziemie polskie, siejąc obficieśmierć i zniszczenie. Dramatem żołnierzy-Polaków było, że na froncie po drugiej stronie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /7 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodeks Prawa Kanonicznego

  Benedykt XV w alokucji (4.12.1916) zapowiedział ogłoszenie Kodeksu Prawa Kanonicznego, który miałbyć pierwszym tego rodzaju zbiorem w dziejach Kościoła. Za jego twórcę uznał Piusa X, zaznaczając, żejego imię stało się przez to tak sławne jak najsławniejszych papieży w historii prawa: Innocentego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papież i kardynałowie (1914 – 1958)

  Nazwę Stolica Apostolska, pierwotnie przyjętą jako synonim biskupstwa rzymskiego, w Kodeksie PrawaKanonicznego zachowano w znaczeniu używanym już w ostatnich stuleciach, obejmując nią papieża oraz kongregacje, trybunały i urzędy, przez które załatwiano sprawy Kościoła powszechnego. Jako jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kuria rzymska

  Kongregacje, trybunały i urzędy obejmowano wspólną nazwą kuria rzymska, której w tym znaczeniuzaczęto z czasem używać w Annuario Pontificio.

  Trzynaście kongregacji - Świętego Oficjum, Spraw Konsystorialnych, Sakramentów, Soboru, Zakonów,Rozkrzewiania Wiary, Rozkrzewiania Wiary dla Obrządku Wschodniego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 947

  praca w formacie txt

Do góry