Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  JAKIE ZAGROŻENIE DLA ZASAD FINANSÓW PUBLICZNYCH TKWI W WYDAWANIU AKTÓW WYKONAWCZYCH DOTYCZĄCYCH FINANSÓW PUBLICZNYC

  Akty prawne są niezbędne ponieważ ustawy nie powinny normować zagadnień zbyt szczegółowych lub technicznych bądź też ulegając częstym zmianom Akty wykonawcze nie mogą jednak odgrywać roli ustaw a więc powodować przejmowania kompetencji parlamentu przez organy władzy wykonawczej. Jedną z grup...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZY JEST MOŻLIWA I CELOWA KODYFIKACJA PRAWA FINANSOWEGO LUB ICH CZĘŚCI?

  Wydaje się ze kodyfikacja przepisów prawa finansowego jest celowa lecz niezwykle utrudniona ze względu na cały czas następujące zmiany i dostosowywaniu Polski do nowej sytuacji politycznej gospodarczej. Prawo finansowe jest niezwykle trudno normować z względu że nie ma ono części wspólnej dla wszystkich...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZY USTAWY Z ZAKRESU FINANSÓW PUBLICZNYCH MUSZĄ ODPOWIADAĆ SZCZEGÓLNYM WYMOGOM

  Odrębne wymogi stawia się tworzeniem ustaw o treści finansowej zwłaszcza ustawie budżetowej i ustawą podatkowym a także ustawom powodującym skutki dla finansów publicznych. W związku tym specjalne kompetencje prawodawcze przyznaje się parlamentowi rządowi i innym ministrom. Ustawy dziedziny finansów...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZY I DLACZEGO FINANSE PUBLICZNE MUSZĄ BYĆ REGULOWANE USTAWAMI?

  Obecnie wymóg zachowania ustawy dla uregulowania finansów publicznych stał się standardem konstytucyjnym. Do takiej regulacji przywiązuje się ogromną wagę wywodzi się to min. Ze względu na miejsce ustawy w hierarchii źródeł prawa, ustawy uchwal parlament który stanowi reprezentację społeczeństwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SANKCJE PRAWNOFINANSOWE

  Ze względu na sposób i miejsce określenia sankcje norm prawa finansowego sa dwojakiego rodzaju Jedne są wyrażone w przepisach prawa finansowego i odnoszą się tylko do zachowań wyrażonych w dyspozycjach norm prawa finansowego (np. sankcje podatkowe, dewizowe budżetowe)Pozostałe sankcje odnoszą się do...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNACZENIE KONSTYTUCJI JAKO ŻRÓDŁA PRAWA FINANSOWEGO

  Poprzez włączenie problematyki finansów publicznych do Konstytucji finansom publicznym została nadana odpowiednia ranga oraz podjęto próbę ich uporządkowania i wprowadzenia pewnych reglamentacji chroniących interesy publiczne. .Doczekaliśmy się zatem uregulowania ogólnych zasad gospodarowania przez...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODMIOTY CZYNNE PRAWA FINANSOWEGO

  Wyróżniają się ze względu na ich funkcje i zadania które pełną w publicznej działalności finansowej W tym znaczeniu używa się najczęściej pojęcia administracji finansów publicznych Funkcją tej administracji jest realizowanie zadań państwa lub samorządu terytorialnego w dziedzinie gromadzenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODMIOTY BIERNE PRAWA FINANSOWEGO

  Mają uprawnienia i obowiązki o charakterze materialnym i proceduralnym Te ostatnie na ogół nie mają charakteru samoistnego lecz stanowią konsekwencję istnienia uprawnień i obowiązków materialnych.

  Status prawnofinansowe wyznaczają p. w. Ich uprawnienia i obowiązki prawnofinansowe wynikają one z...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAKTY PRAWNE JAKO ELEMENT HIPOTEZY NORMY PRAWA FINANSOWEGO

  Hipoteza wskazuje adresata oraz określa warunki w których dyspozycja normy znajduje zastosowanie Warunkami sa więc stany faktyczne z którymi prawo łączy skutki prawne w postaci powstania ustania i zmiany uprawnień i obowiązków Fakty te nazywane są podatkowoprawnym stanem prawnym nie mają jednolitego...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKA JEST DEFINICJA POJĘCIA „PRAWO FINANSOWE”?

  Definicja: jest to ogół norm prawnych regulujących działalność finansową w danym państwie. Prawo finansowe wyrosło z prawa publicznego. Prawo finansowe powstało, aby normy dawały możliwość zbierania dochodów na późniejsze ich wydatkowanie.

  Akty prawne (źródła prawa finansowego):

  Konstytucja...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /782

  praca w formacie txt

Do góry