Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  POJĘCIE PODATKU

  Podatek - to uregulowane prawem podstawowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa. Ma ono charakter powszechny, przymusowy, nieodpłatny i bezzwrotny.

  Powszechność - świadczenia podatkowego oznacza, że obowiązek jego płacenia dotyczy wszystkich grup podmiotów wskazanych przez prawo.  

  Przymusowy...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYFIKACJA DOCHODÓW PUBLICZNYCH

  Kryterium ekonomiczne:

  1) dochody publiczne powstałe w wyniku pierwotnego podziału dochodu narodowego i powstałe w wyniku wtórnego podziału dochodu narodowego  

  2) z punktu widzenia rachunkowego – rzeczywiste i rozliczeniowe Ze względu na sposób wyrażenia i realizacji dochody publiczne mają mają ch...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNICE MIĘDZY DOCHODAMI PUBLICZNYMI I PRYWATNYMI

  1) różnica miedzy metodami ich powstawania

  2) trybem wymiaru poboru i egzekucji

  3)odp za wypełnienie zobowiązań

  4)przeznaczeniem i wykorzystywaniem

  5)planowaniem gromadzeniem wydatkowaniem kontrolą

  Dochodami publicznymi są świadczenia pieniężne ustanowione przez organy władzy publicznej...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLANOWANIE I RACJONALIZACJA WYDATKÓW PUBLICZNYCH

  Wydatkowanie publicznych środków finansowych winne cechować skuteczność i efektywność. Skutecznie czyli uzyskiwanie optymalnych relacji miedzy wyznaczonymi celami i zadaniami a osiągnietymi efektami ich realizacji efektywność dwa sposoby

  2) Przedmiotem poszukiwania jest wydajność i skuteczność...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDATKI PUBLICZNE (POJĘCIE, KLASYFIKACJA, STRUKTURA)

  Wydatki publiczne Są : planowane i uchwalane w ramach takich planów finansowych jak budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowe i samorządowe fundusze celowe. Wielkość środków przeznaczonych na powyższe plany na wydatki publiczne sa dyrektywne dla wykonawców tych planów...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NA CZYM POLEGA ZARZĄDZANIE FINANSAMI PUBLICZNYMI

  To działania które przebiegają na podstawie prawa i w celu wykonywania jego postanowień. Organy zarządzające finansami publicznymi realizują funkcje kierownicze w procesie zarządzania finansami publicznymi jako całością lub ich poszczególnymi członami Rodzaje organów

  1)minister finansów(skarbu)...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNACZENIE ANALOGII W PRAWIE FINANSOWYM

  W prawie stanowi typ specjalnego rozumowania o sytuacji niunormowanej przepisami prawnymi na podstawie regulacji prawnej dotyczącej sytuacji podobnej w celu zastosowania tych samych lub zbliżonych konsekwencji prawnych. W prawie finansowym nie jest dopuszczalna analogia rozszeżająca lub zaostrzająca...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODZIAŁ WYKŁADNI ZE WZGLĘDU NA MOC OBOWIĄZUJĄCĄ

  1) o mocy powszechnie obowiązującej

  >

  3) bez mocy wiążacej

  Ze względu na cel wykładni:

  >

  2) ustalania jednoznacznej treści normy

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODZIAŁ WYKŁADNI PRAWA FINANSOWEGO ZE WZGLĘDU NA PODMIOT DOKONUJĄCY WYKŁADNI

  Ze względu na podmiot dokonujący wykładni:

  1)autentyczna(organu który ustanowił intempretowany przepis)

  2)legalną(organ delegowany do wykładni prawa)

  3)operatywną(organ stosujący przepis)

  4)doktrynalna mamy tu oficjalną i nieoficjalną

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO I PRAWA EUROPEJSKIEGO JAKO ŻRÓDŁA PRAWA FINANSOWEGO

  Źródłami międzynarodowego prawa finansowego są : porozumienia, umowy i konwencje międzynarodowe, akty prawne organizacji i instytucji międzynarodowych oraz prawo Wspólnot Europejskich. Katalog źródeł prawa podmiotowego obejmuje on:

  1. Porozumienia podwójnego opodatkowania

  2. Porozumienia prawne...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 520

  praca w formacie txt

Do góry