Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  POSTĘPOWANIE PODATKOWE

  Z punktu widzenia realizacji celu postępowania podatkowego procedury samo wymiaru stają się równorzędne postępowaniu podatkowemu wywołują takie same skutki. Wymiar zobowiązania podatkowego jest współcześnie dokonywany przez podatnika lub płatnika którzy w celu konkretyzacji zobowiązania muszą...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

  1) w drodze wydania i doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego

  2)bez wydania decyzji powyższej

  a) z mocy prawa z chwilą zaistnienia warunków prawem przewidzianych

  b) w drodze obliczenia wysokości należnego podatku przez samego podatnika zobowiązanego jednocześnie do...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻRÓDŁA PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE

  1)Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,

  2)Ustawy - akty prawne o charakterze ogólnym , powszechnie obowiązującym, uchwalane przez parlament i podpisywane przez Prezydenta RP ( np. ustawa o finansach publicznych, o samorządzie gminnym ),

  3)Ratyfikowane umowy międzynarodowe ( na podstawie art. 88 K. )...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATKI I OPŁATY LOKALNE

  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych określa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów oraz opłatach lokalnych: targowej, miejscowej i administracyjnej.

  Rozróżnia się :

  A) Opłatę targową - pobiera się...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATEK MAJĄTKOWY

  Wymierzane od wartości majątku ( podatek od spadków i darowizn, od nieruchomości )

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /92

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATEK PRZYCHODOWO - DOCHODOWY

  Zaliczmy świadczenia których przedmiot nie jest jednoznacznie określony przez ustawodawcę W konstrukcji można się doszukać elementów charakterystycznych dla podatków dochodowych przychodowych a nawet majątkowych zaliczamy podatek rolny leśny i od nieruchomości.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATKI KONSUMPCYJNE

  Są wyróżniane ze względu na przedmiot opodatkowania którym jest opodatkowanie towarów i usług w danym czasie i miejscu za luksusowe. Spełniają funkcjię fiskalne (dostarczją znacznych dochodów budżetowych) i pozafiskalne (kształtują strukturę konsumpcji). Występują w różnych formach prawnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATKI DOCHODOWE

  Pobierane od dochodu osiąganego przez podmioty gospodarcze i obywateli. Na wysokość podatku mają wpływ koszty uzyskania przychodu.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATKI PRZYCHODOWE

  PODATKI PRZYCHODOWE - są to te, które są pobierane od przychodów osiąganych przez obywatela i podmiot gospodarczy. Na wysokość podatku nie ma wpływu koszt uzyskania przychodu.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATKI OSOBOWE I RZECZOWE

  Podatek osobisty charakteryzuje się tym, iż na pierwszym planie znajduje się osoba płatnika. Klasycznym przykładem tego podatku jest podatek dochodowy, a w dużej mierze również podatek majątkowy.

  Podatek rzeczowy cechuje to, że uwaga ustawodawcy koncentruje się na przedmiocie opodatkowania (rzeczy)...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /446

  praca w formacie txt

Do góry