Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BUDŻETOWANIE BRUTTO

  Budżetowanie brutto->Zalety:

  1)umożliwia pokrywanie podatków niezależnie od ich wysokości osiągniętych przez daną jednostkę organizacyjną przychodów.

  Szczegółowe wyspecjalizowanie przychodów i wydatków pozwala na ewidencjonowanie i ścisłą kontrolę wykonywania budżetu zgodnie z ustalonym...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOŚĆ MATERIALNA I FORMALNA BUDŻETU

  Jedność formalną uzyskuje się dzięki budowie zbiorczego budżetu państwa obejmującego budżet władz centralnych i budżet władz samorządowych. Jedność materialna głosi, że suma dochodów powinna być przeznaczona na pokrycie całości wydatków budżetowych bez celowego wiązania niektórych wydatków z...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY BUDŻETOWE ORAZ ICH ZNACZENIE I CHARAKTER PRAWNY

  W teorii finansów sformułowane zostały zasady , których wdrożenie i przestrzeganie powinno zapewnić sprawna optymalną realizację budżetu.

  Zasad budżetowych nie należy traktować jako tych niezbędnych cech , czy elementów budżetu, od których uzależnione jest jego zaistnienie. Są to cechy pożądane...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /2 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTOTA I KLASYFIKACJA FUNDUSZY CELOWYCH

  Funduszem celowym->jest fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą z dochodów publicznych a wydatki przeznaczone są na realizacją wyodrębnionych zadań.

  Jeżeli fundusz celowy realizuje zadania wyodrębnione z budżetu państwa to jest on państwowym funduszem celowym

  Jeżeli fundusz celowy...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA I PRZYKŁADY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

  Gosp pom ->jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo częścią jednostki budżetowej ( tzw. działalnością uboczną ). Winno być ono samowystarczające chociaż może otrzymywać dotacje przedmiotowe z budżetu.

  Gosp pom-> tworzy kierownik jednostki budżetowej po uzyskaniu zgody :

  w przypadku...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA I PRZYKŁADY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

  Zakład Budżetowy -> jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną , nie posiada osobowości prawnej. Odpłatnie wykonuje swoje zadania, a ponadto co odróżnia go od jednostki budżetowej , to fakt, iż może on finansować swoje wydatki własnymi dochodami. W zasadzie powinien być samowystarczalny.

  Jednakże...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA I PRZYKŁADY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

  Jednostka budżetowa-> jest najbardziej typową formą organizacyjną stosowaną w sektorze finansów publicznych. Jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu , a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu. Powyższą zasadę stosuje się zarówno do państwowych jednostek...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUDYT WEWNĘTRZNY

  Oznacza kontrolę finansową w jednostkach sektora finasów publicznych dotyczącą proceśow związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowniem mieiem.

  Za organizację audytu wew jest odpowiedzialny kierownik jednostki natomiast koordynacjia kontroli finansowej i audytu wew...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA FINANSOWA

  Ma na celu sprawdzenie w jakim stopniu realizowane sa uprawnienia i obowiązki prawnofinansowe podmiotów biernych oraz w jaki sposób funkcjonuje system finansów publicznych .

  W każdym z tych obszaró kontrole finasową należy zorganizować i wykonywać inaczej wykonywana jest w róznych formach i przez liczne...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W POLSCE I PRZYNALEŻNOŚĆ DO TEGO SEKTORA

  Jednostki działają jako państwowe lub samorządowe osoby prawne i wobec tego w obrocie prawnym występują we własnym imieniu i na własną odp. Skarb Państwa nie ponosi odp za ich zobowiązania i na odwrot Prowadzą samodzielną gosp w zakresie określonym ustawowo i w tym celu zostaja wyposażone w...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 471

  praca w formacie txt

Do góry