Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Przedmiot i podstawa opodatkowania

  Przedmiot opodatkowania – to zjawisko od którego istnienia ustawodawca uzależnia powstawanie obowiązku podatkowego czyli obowiązku uiszczania podatku. Przedmiotem podatku mogą być zjawiska lub zdarzenia jednorazowe, ujmujące w sobie tzw. zamknięty podatkowy stan faktyczny, np. nabycie spadku, uzyskanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /3 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związek publicznoprawny

  Związek publicznoprawny

  Związek publicznoprawny to państwo, lub jednostka samorządu terytorialnego wyposażona w instrumenty prawne do egzekwowania podatków.

  Jednostki samorządu terytorialnego

  W Polsce od roku 1999 funkcjonuje trójstopniowy podział samorządu terytorialnego:

  samorząd gminny...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /1 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatki pośrednie

  Podatki pośrednie to takie, w których rozszczepienie podatnika formalnego i rzeczywistego następuje z woli ustawodawcy a więc jest celowo zaplanowane. Podatki pośrednie to takie, w których przedmiot podatku oraz źródło podatku nie pokrywają się ze sobą.

  >

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przerzucalność podatku

  Przerzucalność podatku jest żywiołowym, niezaplanowanym, nie zaprogramowanym rozszczepieniem podatnika formalnego i rzeczywistego. Przerzucalność podatku polega na tym, ze podatnik formalny ponosi ciężar płaconego przez siebie podatku na inną osobę stosując np. zmianę cen towarów i usług. Ze względu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /4 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy stałe podatku

  Elementy stałe podatku to niezmienne cechy podatku odróżniające podatek w sposób zasadniczy od innych świadczeń na rzecz państwa lub gminy. Zaliczamy do nich:

  pieniężny charakter podatku – podatek jest wyłącznie świadczeniem pieniężnym

  podatek jest świadczeniem ogólnym, oznacza to iż...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /3 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada uprzedniości budżetu oraz wyjątki od niej

  ZASADA UPRZEDNIOŚCI BUDŻETU to postulat wskazujący na potrzeby uchwalania budżetu przed rozpoczęciem roku budżetowego. Wynika ona z faktu, iż budżet obejmuje przyszłe dochody i wydatki oraz przychody i rozchody państwa i j.s.t. Ustawodawca stwarza warunki dla realizacji tej zasady nakazując chociażby...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada roczności budżetu oraz jej konsekwencje

  ZASADA ROCZNOŚCI BUDŻETU określa ona okres obowiązywania ustawy budżetowej bądź uchwał budżetowych j.s.t. okres ten jest nazywany rokiem budżetowym, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Konsekwencją tej zasady jest to, iż po upływie roku budżetowego niewykorzystane środki budżetowe wygasają...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada szczegółowości budżetu

  ZASADA SZCZEGÓŁOWOŚCI BUDŻETU żąda zgrupowania przychodów i rozchodów, wydatków i dochodów w pewne jednorodne grupy, liczbowo zestawione w sposób szczegółowy a nie w sposób ogólny. Zasada ta ma charakter normatywny, jej sens sprowadza się do ograniczenia do minimum możliwości dokonywania zmian w...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /8 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedury ostrożnościowe i sanacyjne

  W przypadku, kiedy relacja łącznej kwoty państwowego długu publicznego w stosunku do PKB zaczyna kształtować się na poziomie niższym niż 3/5 wartości PKB w ujęciu rocznym, lecz mimo to na poziomie uznanym przez ustawodawcę za niepokojący, niekorzystny wówczas przewidziane jest zastosowanie określonej...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /2 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła finansowania deficytu budżetowego

  Deficyt budżetowy to ujemna różnica między kwotą zaplanowanych wydatków a kwotą zaplanowanych dochodów budżetowych. Różnica dodatnia nazywana jest nadwyżką budżetowa.

  Przepisy prawa finansów publicznych wskazują źródła finansowania deficytu budżetowego. Deficyt budżetowy, gdy chodzi o budżet...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /2 284

  praca w formacie txt

Do góry