Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rewolucja republikańska

  Papież i episkopat me zahamowali wrogich wystąpień przeciw Kościołowi i systematycznej laicyzacji,prowadzonej przez republikańskie władze. Pobudzili jednak siły prawicowe do obrony, zwłaszcza że zamykanokatolickie czasopisma, a w Bilbao rada miejska uchwaliła zaburzenie pomnika NajświętszegoSerca Pana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunizm światowy

  Konferencja w Jałcie (5.02.1945) szefów państw alianckich, Winstona Churchilla, Franklina Rooseveltai Józefa Stalina, podzieliła świat na strefę wpływów komunistycznego Związku Radzieckiego i kapitalistycznychpaństw, ze Stanami Zjednoczonymi jako supermocarstwem na czele. Po niej podpisano (26 VI)w San...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /6 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demokratyzm ateizujący

  W państwach tak zwanej demokracji ludowej prowadzono walkę z religią i Kościołem o różnym nasileniuw poszczególnych okresach, a nawet w poszczególnych krajach. O tym drugim decydowało wieleczynników, wśród których jednym z ważniejszych były proporcje wyznaniowe ludności. Inaczej postępowanow Albanii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /5 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nazizm niemiecki

  Totalitaryzm hitlerowski, podobnie jak stalinizm, doprowadził do ludobójstwa na skalę przedtem w historiinie spotykaną i do prześladowania Kościoła, zwłaszcza w krajach okupowanych podczas wojny. AdolfHitler, przekształcając (1920) założoną rok wcześniej w Bawarii Niemiecką Partię Robotniczą w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faszyzm włoski

  W Europie stał się pierwszym systemem dyktatorskim i totalitarnym, dlatego dał nazwę faszyści wszystkim,którzy w innych krajach usiłowali wprowadzić go lub naśladować, tworząc faszystowskie ugrupowania.Widoczna (1919-1921) anarchia w życiu państwowym Włoch ułatwiła Benicie Mussoliniemumarsz na Rzym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ateizm naukowy

  W XX wieku ateizm nie był zjawiskiem nowym, natomiast bardzo się rozpowszechnił, nawet w społeczeństwachtradycyjnie katolickich, ulegając dużemu zróżnicowaniu. Wyraźnie zaznaczała się różnicamiędzy ateizmem jako systemem myślowym (filozoficzny) i ateizmem jako sposobem postępowania(praktyczny)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antysemityzm i holocaust

  Pobudzony we Francji aferą Dreyfusa (1894-1906), antysemityzm uczynił chwytliwą ideę syjonizmu:własnego dla Żydów państwa w Palestynie. Z kolei nacjonalistom w niektórych krajach ruch syjonistycznydostarczał argumentu do głoszenia haseł o wysiedleniu z nich Żydów i umieszczeniu ich w jakimśkraju...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /9 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzieja rosyjska

  W Rosji częste ruchy rewolucyjne, stłumione w 1905 roku carskim terrorem, wzmogły się podczaspierwszej wojny światowej i doprowadziły 25 lutego 1917 roku (według kalendarza juliańskiego) do rewolucji,nazwanej lutową, a później przez bolszewików burżuazyjno-demokratyczną rewolucją lutową.Władzę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pius XII i walcząca Polska

  Kościół w Polsce dzielił losy narodu w tragicznym dla niego okresie lat wojennych i powojennych. Wsierpniu 1939 roku modlono się powszechnie o pokój i głoszono kazania patriotyczne, podtrzymując wolęobrony przed napaścią Niemiec.

  W czasie kampanii wrześniowej i po klęsce militarnej sytuacja Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /6 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cerkiew prześladowana

  Druga rewolucja rosyjska, wywołana 25 października 1917 roku (według kalendarza juliańskiego), zwanapaździernikową, a przez zwycięskich w niej bolszewików Wielką Socjalistyczną Rewolucją Październikową,rozpoczęła męczeński okres w dziejach Cerkwi prawosławnej i Kościoła katolickiego w Rosji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 829

  praca w formacie txt

Do góry