Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kościół katolicki wschodni

  Nazwa Kościół katolicki wschodni, albo skrótowo Kościół wschodni, występowała w urzędowych dokumentach Stolicy Apostolskiej na oznaczenie wszystkich wspólnot chrześcijan wschodnich, będących włączności z nią przez unię. Między nimi występowały wszakże różnice w obrządkach, zwłaszcza co...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porozumienie zawarte

  Pierwsza powojenna Konferencja Episkopatu Polski odbyła się 25-26 czerwca 1945 roku pod przewodnictwemmetropolity krakowskiego, Adama Stefana Sapiehy. Po powrocie do kraju (25 VII) na czeleEpiskopatu stanął prymas Hlond. W Polsce nie było nuncjusza, a rząd zerwał (12 IX 1945) konkordat istosunki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /3 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch unijny

  Katolikami wschodnimi (unitami) Benedykt XV zajmował się w szczególniejszy sposób. Kontynuowałwobec nich politykę Leona XIII. Motu proprio Dei Providentis wydzielił (1.05.1917) z Kongregacji RozkrzewianiaWiary sekcję dla Kościołów obrządku wschodniego i utworzył z niej Kongregację KościołaWschodniego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porozumienie złamane

  Przez Porozumienie, które Pius XII uznał, choć w Sekretariacie Stanu wywołało niepokój (konwencje zrządami zawierała tylko Stolica Apostolska), prymas Wyszyński pragnął stworzyć Kościołowi prawnewarunki istnienia i działania w nowej rzeczywistości. Miał jednak świadomość, że nie można polegać...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /6 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unici w Polsce

  Na ziemiach polskich w 1914 roku unici mieli tylko jedną istniejącą metropolię, halicko-lwowską w Galicji,gdyż w zaborze rosyjskim unia była rozwiązana, a unici uznani za prawosławnych.

  Na czele metropolii lwowskiej od 1900 roku stał arcybiskup Andrzej Roman Szeptycki, któremu podlegałobiskupstwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /6 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSTWA

  Kościół katolicki, nie przestając działać na rzecz pokoju i jedności świata, tym bardziej starał się o jednośćchrześcijaństwa, co stało się wprost życiową koniecznością wobec zalewu bezbożnictwa, jak to niejednipodkreślali.

  Prawosławie powszechne, tak boleśnie ugodzone w patriarchacie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /2 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawosławie i jedność

  Polityczna sytuacja Turcji wskutek pierwszej wojny światowej gwałtownie się zmieniła, co wstrząsnęłotakże patriarchatem konstantynopolitańskim. Patriarcha rezydował nadal w Istambule (dawnym Konstantynopolu).mając siedzibę w Fanar, części miasta rozbudowanej i zamieszkanej głównie przez duchownychi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fanar i Watykan

  Wobec faktu, że patriarchat ekumeniczny po I wojnie światowej znalazł się w organizacyjnym chaosie,nadzieja na unię prawosławia z Kościołem katolickim wydawała się być realna. Skłonność do niej ujawniałyniektóre narody, np. Gruzini. Polecił więc Benedykt XV swoim współpracownikom zbadać...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /5 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potępienie papieskie

  Po czterech latach papież w osobnej encyklice (Mit brennender Sorge) wyjaśnił ogólnie przyczynę zawarciakonkordatu: Chcieliśmy wiernych naszych synów i córy nasze uchronić przed zaostrzeniem sięstosunków i przed cierpieniami, które w przeciwnym razie w ówczesnych warunkach byłyby ich czekały.Pragnęliśmy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Republikanizm hiszpański

  W Hiszpanii ruchy rewolucyjne ujawniły się w 1930 roku, gdy w kilku prowincjach doszło do buntu wojskowych,nie usatysfakcjonowanych ustąpieniem dyktatora Primo de Rivery, ale domagających się ogłoszeniarepubliki. Napięcie spotęgował powszechny strajk. Gdy wybory municypalne w roku następnymidały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /6 031

  praca w formacie txt

Do góry