Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KLASYFIKACJA REFERENDUM I ZAKRES JEGO STOSOWANIA

  Referendum- może mieć dość szeroki charakter, bo może dotyczyć nie tylko aktów ale różnego rodzaju decyzji.

  Wyróżnia się 2 rodzaje referendum:

  - r e f e r e n d u m o b l i g a t o r y j n e – zachodzi, gdy istnieje jedna procedura podjęcia decyzji i ta procedurą jest referendum. Są kraje, gdzie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUCJE DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ

  W Szwajcarii na niższych szczeblach realnie współistnieją instytucje demokracji bezpośredniej z demokracją przedstawicielską. Zakres udziału suwerena w bezpośrednim podejmowaniu decyzji na wyższych szczeblach organizacji państwowej jest ograniczony i na podstawie wyłączności zasady demokracji...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA I PRZEDSTAWICIELSKA

  W konstytucji czytamy, że władza zwierzchnia należy do narodu, naród sprawuje władzę przez swych przedstawicieli lub bezpośrednio.

  Demokracja bezpośrednia to sposób sprawowania władzy, w którym decyzje podejmowane są bezpośrednio przez ogół wyborców, bez pośrednictwa jakichkolwiek organów państwowych...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKTRYNA SUWERENNOŚCI CIAŁA ZBIOROWEGO (LUDU LUB NARODU) I JEJ USTROJOWE KONSEKWENCJE

  Zrodziła się u schyłku średniowiecza, jej celem nie było upodmiotowienie społeczeństwa tylko uzasadnienie niezależności państwowej od potęg uniwersalistycznych funkcjonujących w Europie. Chodzi o ochronę państw mniejszych przed roszczeniami potęg funkcjonujących w danym miejscu i czasie. W ostatnich...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /7 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa

  Podstawowe kompetencje Rady są związane ze sprawami personalnymi sądownictwa: Rada przedstawia Prezydentowi wnioski w sprawie powołania sędziów, rozstrzyga o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe ze względu na powagę stanowiska sędziowskiego i podejmuje szereg innych decyzji dotyczących...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Krajowej Rady Sądownictw

  Krajowa Rada Sądownictwa jest organem kolegialnym. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich trzech władz. KRS składa się z:

  4 posłów i 2 senatorów, wybieranych przez izby na okres 4 lat,

  Pierwszego Prezesa SN i Prezesa NSA,

  15 członków wybranych spośród sędziów: SN (2), sądów...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada jednolitości sądów

  Zasada jednolitości sądów określona została w art. 174 Konstytucji, który stanowi, że: sądy i Trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Zasada ta głosi więc, iż w całym państwie istnieje jednolite sądownictwo. Wymiar sprawiedliwości działa na podstawie jednolitego, powszechnie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada prawa oskarżonego do obrony

  Zasadę tą wyraża art. 42 ust. 2 Konstytucji. Odnosi się ona tylko do postępowania karnego, ale dotyczy wszystkich jego stadiów.

  W znaczeniu materialnym, prawo do obrony oznacza takie ukształtowanie procedury karnej, które stwarza oskarżonemu możliwość występowania jako pełnoprawnego uczestnika...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada jawności rozpraw

  Odnosi się ona do wszystkich postępowań sądowych, a raczej do rozpraw prowadzonych w ramach tych postępowań. Zasada jawności oznacza stworzenie publiczności dostępu do sali sądowej i spokojnego obserwowania przebiegu rozprawy. Tu jednak ustawa może wprowadzić ograniczenia za względu na moralność...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada udziału ławników w rozprawach sądowych

  W Polsce nie stosuje się systemu ławy przysięgłych, tzn. odrębnego ciała orzekającego uniezależnionego od zawodowego sędziego, złożonego z losowo dobranych obywateli i wypowiadającego się przede wszystkim o winie oskarżonego lub o zasadności roszczenia cywilnego. Od kilku dziesięcioleci stosuje się...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 770

  praca w formacie txt

Do góry