Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wygaśnięcie umowy z przyczyn przez nią nie przewidzianych (umowa międzynarodowa)

  a) uchylenie za zgodną wolą stron – może być dokonane w każdym czasie i bez żadnego uzasadnienia. Uchylenie może mieć formą zarówno osobnego aktu (-ów) jak i klauzuli uchylającej w nowej umowie między tymi samymi kontrahentami, regulującej ten sam obszar stosunków

  b) utrata podmiotowości przez jedną...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wygaśnięcie umowy z przyczyn przez nią przewidzianych

  Najczęściej spotykanymi przyczynami wygaśnięcia umowy przewidzianymi przez nią są:

  - upływ czasu na który została zawarta

  - spełnienie warunku rozwiązującego

  - wypowiedzenie umowy - Wypowiedzenie umowy jednej ze stron z umowy dwustronnej to umowa wygasa.

  Odmiennie wygląda umowa przy umowach...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieważność umowy międzynarodowej

  Przyczyny nieważności umowy międzynarodowej:

  - przymus: przymus zastosowany wobec państwa w celu wymuszenia zgody na umowę powoduje to, iż umowa taka jest nieważna. Mowa jest o tym w Konwencji Wiedeńskiej w art. 2 par. 4.

  - błąd: błąd jest przyczyną nieważności umowy jeśli dotyczy faktów lub...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ratyfikacja umowy międzynarodowej

  Ratyfikacja oznacza zatwierdzenie umowy przez szefa państwa, przy czym w odniesieniu do ważniejszych umów zgoda wymagana jest także od parlamentu.

  Ratyfikacje w Polsce, zgodnie z art. 133 Konstytucji, dokonywane są przez Prezydenta RP, który ma także prawo do wypowiadania umów. Przed ratyfikowaniem umowy...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa umowy międzynarodowej

  - tytuł umowy (np. traktat przymierza)

  - inwokacja, czyli wezwanie do Boga

  - intytulacja – wyszczególnienie monarchów zawierających umowę wraz z ich tytułami

  - arenga – przyczyny, które skłoniły do zawarcia umowy

  - narracja – opis czynności i wydarzeń, które spowodowały wszczęcie rokowań, wyznaczenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy zawierania umowy międzynarodowej

  - rokowania (negocjacje) – w umowach bilateralnych przedstawiciele państw zainteresowanych wymieniają noty, natomiast przy umowach multilateralnych organizowane są zazwyczaj konferencje, na których decyzje podejmowane są przez głosowanie

  - parafowanie – tekst umowy został już ustalony i nie można w nim...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pełnomocnictwo do zawierania umów międzynarodowych

  Za przedstawiciela państwa do przyjęcia, ustalenia autentycznego tekstu umowy lub w celu wyrażenia zgody państwa na związanie się umową uważa się osobę, która przedstawi odpowiednie pełnomocnictwo, albo też z praktyki zainteresowanych państw wynika, że państwa pragną uznać daną osobę za...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje umów międzynarodowych

  Ze względu na liczbę kontrahentów rozróżnia się umowy: bilateralne (czyli umowy dwustronne) oraz multilateralne (umowy wielostronne). Umowy wielostronne z kolei dzielimy na umowy wielostronne otwarte bądź zamknięte. Umowy wielostronne otwarte zawierają klauzulę dopuszczającą przystąpienie innych państw...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie traktatu

  Konwencja wiedeńska z 1964 roku o prawie traktatów w art. 2 określa traktat międzynarodowy jako międzynarodowe porozumienie między państwami, zawarte w formie pisemnej i regulowane przez prawo międzynarodowe, niezależnie od tego, czy jest ujęte w jednym dokumencie, czy w dwóch lub więcej dokumentach, i...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwyczaj a praktyka państw

  Zwyczaj międzynarodowy powstaje przez praktykowanie go przez państwa. Praktyka jest to element obiektywny zwyczaju. Praktyka ta musi być jednolita, czyli dane zachowanie musi być powtarzalne oraz państwa za każdym razem będą zachowywały się tak samo. Aby powstał zwyczaj praktyka państw musi być...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /664

  praca w formacie txt

Do góry