Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA CZYNNOŚCI BANKOWYCH

  A) MAJĄCYCH CHARAKTER OBLIGATORYJNY,

  B) MAJĄCYCH CHARAKTER FAKULTATYWNY.

  1. Czynności obligatoryjne to:

  a) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów

  b) prowadzenie innych rachunków bankowych (do pkt. a i b:...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /3 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE SĄ RODZAJE BANKÓW?

  Rodzaje Banków:

  - Bank krajowy – mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  - Bank zagraniczny – mający siedzibę zagranicą

  Podział ze względu na rodzaj działalności:

  - banki kredytowe

  - banki inwestycyjne

  - banki ziemskie

  - banki rolne

  - banki przemysłowe (finansowanie działalności...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W JAKIECH PRZYPADKACH PODMIOTY NIE BĘDĄCE BANKAMI SĄ UPRAWNIONE DO UŻYWANIA W SWOJEJ NAZWIE SŁOWA „BANK” LUB „KASA”?

  Wyraz bank lub kasa może być używane przez jednostki organizacyjne, z których działalności jednoznacznie wynika że jednostki te nie wykonują jednostek bankowych. (np.: BillBank działa w formie spółki z o. o. a Banki (te z prawa bankowego) wyłącznie w formie spółki akcyjnej; Bank Krwi i Organów;...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKA JEST DEFINICJA POJĘCIA „BANK”?

  Bank – jest osobą prawna utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotu.

  Może działać w ściśle określonych formach prawnych, iż działalność...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO OKREŚLAJĄ SWOIMI PRZEPISAMI USTAWY „PRAWO BANKOWE”?

  Ustawa z dnia 29.08.1997r Prawo Bankowe określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych oraz zasady sprawowania nadzoru bankowego, postępowania naprawczego, likwidacji i upadłości banków.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby podejmowania uchwał prawotwórczych organizacji międzynarodowych

  Na gruncie międzynarodowym można wyróżnić 3 zasadnicze tryby podejmowania uchwał prawotwórczych przez organizacje międzynarodowe. Są to:

  • System głosowania jednomyślnego – polega ona na tym, iż wszystkie państwa muszą wyrazić zgodę, aby doszło do podjęcia uchwały,

  • System głosowania...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych

  Uchwały organizacji międzynarodowych – znajdują się pomiędzy źródłami głównymi, a pomocniczymi (wymienionymi jako źródła prawa w Art. 38 Statutu Międzynarodowego Trybunału).

  Organizacje międzynarodowe których rozwój przypada na wiek XX posiadają kompetencje prawotwórcze w kilku przypadkach, także do...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /2 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protest jako akt jednostronny państwa

  Protest- jest to stwierdzenie przez państwo, że określona czynność lub stan rzeczy są niezgodne z prawem międzynarodowym. Protest ma zawsze charakter fakultatywny, ponieważ prawo międzynarodowe nie zobowiązuje państwa do protestowania, za pomocą protestu państwa bronią się przed wykształceniem się...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uznanie w prawie międzynarodowym (rodzaje i skutek)

  Jest to stwierdzenie przez panstwo, ze przedmiot uznania istnieje i powinien być traktowany w płaszczyźnie prawa międzynarodowego. W praktyce między, występuje uznanie nowego państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego , uznanie rządu jako reprezentanta państwa, uznanie ruchu narodowo-wyzwoleńczego...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zrzeczenie się jako akt jednostronny państwa

  Zrzeczenie sie- jest to akt , w którym państwo rezygnuje z pewnych praw. Powinno nastąpić w sposób wyraźny nie może być domniemywane. Istnieją przypadki w których osoby korzystające z pewnych praw nie mogą się ich zrzec. (np. przedstawicielom dyplomatycznym nie wolno zrzec się przysługujących...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /484

  praca w formacie txt

Do góry