Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Prezbiterianie i reformowani

  Uznawani, jedni i drudzy, za synów reformy kalwińskiej, w swoich Kościołach różnili się tym, że reformowanibardziej rozwinęli dogmatyczny system Kalwina, a prezbiterianie - system strukturalny (kościelny).Kalwini w krajach anglosaskich stanęli w opozycji do episkopalnych Kościołów, jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ziemia Święta i Izrael

  W chwili wybuchu pierwszej wojny światowej szacunkowo istniał w Palestynie l miliom Żydów, 500tysięcy ludności mahometańskiej i 150 tysięcy ludności chrześcijańskiej. W ostatnich latach przed drugąwojną światową ruch syjonizmu sprawił, że przybyło około 60 tysięcy Żydów, głównie z Rosji, dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH EKUMENICZNY

  Misjonarze ewangeliccy pierwsi dostrzegli konieczność ekumenizmu chrześcijańskiego, który jako ruchszybko objął znaczną część Kościołów protestanckich.

  Protestantyzm światowy nie był jednolity w stopniu większym niż katolicyzm światowy i to nie tylko zracji istnienia wielu jego denominacji, ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protestantyzm światowy

  Obie wojny światowe dotknęły boleśnie wszystkie Kościoły, w tyra także ewangelickie, zarówno przezzniszczenia materialne (głównie świątyń i majątku kościelnego), jak i przez nastawienie ludzi nieomalwyłącznie na sprawy polityczne i gospodarcze. Dla Kościołów ewangelickich w ojczyźnie reformacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /3 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anglikańska Wspólnota

  Charakterystyczny dla XX wieku ruch przebudzenia, który wyszedł z Walii pod przewodnictwem kaznodzieiświeckiego, Evana Robertsa, odznaczał się tym, że kierowali nim świeccy, choć obejmował teżpastorów. Wywierał wpływ na religijne i moralne życie jednostki, ale również na życie całego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neounia w Polsce

  Prawną sytuację Kościoła greckokatolickiego w Polsce po pierwszej wojnie światowej regulował konkordat,przyjmując jako fundamentalną zasadę jego równouprawnienie z Kościołem rzymskokatolickim. Nieobeszło się jednak bez napięć obustronnych. Neounia przeznaczona dla Rusinów i Ukraińców poza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unici w Europie i Ameryce

  Po pierwszej wojnie światowej w najtrudniejszej sytuacji znajdowali się unici w Grecji i Związku Radzieckim.W Turcji okresowe prześladowanie dotknęło unitów Ormian.

  W Związku Radzieckim unici nie mieli prawa istnieć jako osobny Kościół. Patriarcha Tichon zbliżył siędo anglikanów, uznając ważność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /5 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unici na Wschodzie

  Rozpad państwa tureckiego po pierwszej wojnie światowej sprawił, że w Azji Mniejszej doszło do ostatniego,ale też najsilniejszego prześladowania unitów obrządku ormiańskiego. Zanikło trzynaście biskupstw,a pozostały tylko trzy (czwartym było arcybiskupstwo we Lwowie). Konferencja biskupów ormiańskichw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawosławni w Polsce

  Podzieleni pod względem narodowościowym na Ukraińców, Białorusinów i Rosjan, liczyli (1925) w Polsce2 miliony 850 tysięcy. Polaków było wśród nich niewielu. Rosjanie stanowili 2 procent, ale objęlinajważniejsze stanowiska w Cerkwi, stąd wrogość do nich Ukraińców, którzy mieli tylko jednego biskupa.

  Po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /5 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiara narodu polskiego

  Kościół katolicka i naród polski broniły się przed komunizmem i ateizmem od początku odzyskania niepodległości.Obroną był nie tylko cud nad Wisłą. Broniono się na płaszczyźnie politycznej i ideologicznej,za pomocą dostępnych środków, jak publicystyka i akcje odczytowe w katolickich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /6 901

  praca w formacie txt

Do góry