Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Charakterystyka syst. Dydakt. Deweya jako podst. Szkoły progresywistycznej

  Charakterystyka: Zgodnie z tą zasadą w szkole progresywistycznej główny akcent położono na rozwój aktywności ucznia, jego zainteresowań i zdolności poznawczych poprzez różnorakie zajęcia praktyczne. Tego rodzaju zajęcia najskuteczniej kształtują intelekt, wdrażają do współpracy i współdziałania...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /2 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka systemu dyd. Herbertowskiej jako podst. Szkoły tradycyjnej

  Charakterystyka: panuje współzawodnictwo, wiedza jest przekazywana przez nauczyciela, uczniowie sa na ogół pasywni, uczniowie nie decyduja o doborze tresci nauczania, tresci nauczania podzielone sa na poszczególne przedmioty, uczenie pamieciowe, ma miejsce czeste sprawdzanie wyników nauczania, stopnie jako forma...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /1 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie systemu dydaktycznego

  Całokształt zasad organizacyjnych oraz treść, metody i środki nauczania – uczenia się, tworzące spójną wewnętrznie strukturę i podporządkowanie realizacji społecznie akceptowanych celów kształcenia. Do systemów dydaktycznych opartych na nauczaniu klasowo-lekcyjnym zalicza się:

  - system tradycyjny...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe

  Dydaktyka ogólna obejmuje swoimi badaniami wszystkie przedm. nauczania i wszystkie szczeble pracy szkolnej.

  Dydaktyka szczegółowa (metodyka) to teoria nauczania, uczenia się poszczególnych przedmiotów na określonych szczeblach nauczania.

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega wielostronne nauczanie i uczenie się

  Jest to wielostronnie podjęty proces dydaktyczno – wychowawczy na lekcji, w którym praca ucznia ściśle łączy się z pracą nauczyciela. Kształcenie wielostronne uwzględnia cechy psychiczne i potrzeby dziecka w młodszym wieku szkolnym oraz zapewnia jego wszechstronny rozwój umysłowy i społeczno-moralny...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia dydaktyki

  Kształcenie – jest najczęściej pojmowane jako nauczanie i uczenie się. Rezultatem kształcenia jest wykształcenie. Przez kształcenie rozumiemy ogół czynności i procesów – opartych głównie na nauczaniu i uczeniu się umożliwiających osiągnięcie nie tylko określonego zasobu wiedzy, umiejętności i...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /1 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot i zadania dydaktyki

  Przedmiotem bad. dydakt. jest świadoma działalność dydakt. tj. procesy nauczania i uczenia się, ich cele, treść, przebieg, metody, środki i organizacja. Dydakt. spełnia określoną funkcje poznawczą (rozpatruje ona przedmiot swoich badań wszechstronnie, ustala lub odkrywa fakty bezpośrednio z nim...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dydaktyka jako jedna z podstawowych sub. Pedag.

  Dydaktyka - nauka o nauczaniu i uczeniu się, jest to system poprawnie uzasadnionych twierdzeń, hipotez dot.zjawisk zależności prawidłowości uczenia się i nauczania oraz przekształcania tych zjawisk przez człowieka.

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadwyżka budżetowa w JST

  Charakterystyka

  W budżecie jednostki samorządu terytorialnego pod koniec okresu budżetowego dokonywane jest porównywanie strumieni dochodów i wydatków. Powstałe w taki sposób saldo budżetu określane jest mianem nadwyżki budżetowej lub deficytu budżetowego.

  Nadwyżka budżetowa jest jednym z...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.12.2011 Znaków /2 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Best Value

  Charakterystyka

  Koncepcję "best value" (Najlepsza wartość), wprowadził w 1997 roku w Wielkiej Brytanii nowo wybrany rząd laburzystowski. Koncepcja "best value" była reakcją na nieudolność dużych, biurokratycznych struktur obsługujących budowę dróg, oświatę, mieszkalnictwo, pomoc społeczną itp, za...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.12.2011 Znaków /3 439

  praca w formacie txt

Do góry