Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Metody a inne elementy systemu dydaktycznego

  System dydaktyczny – całokształt zasad organizacyjnych oraz treść, metody i środki nauczania – uczenia się tworzące spójną wewnętrznie strukturę i podporządkowanie relacji społecznie akceptowanych celów kształcenia.

  Uczenie się – nauczanie = zbiór powiązanych ze sobą czynności uczniów i...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie metody

  Jest to droga, sposób postępowania. Dają odpowiedź na pytanie „ jak trzeba uczyć w zakresie różnych przedmiotów i na różnych szczeblach pracy dydaktycznej, a także stosowanie do realizowanych celów i zadań nauczani”.

  METODY NAUCZANIA ► - to sposób postępowania nauczyciela z uczniami, w celu...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody nauczania – ogólna charakterystyka

  METODY NAUCZANIA ► -to sposób postępowania nauczyciela z uczniami, w celu osiągnięcia zamierzonego celu, systematyczne stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiające uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnościami posługiwania się nią w praktyce, jak również rozwijanie zdolności i...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /1 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dorobek dydaktyki XX wieku

  Termin dydaktyka pochodzi od greckiego określenia didasco – uczę w znaczeniu nauczam (kogoś), didascalos – nauczyciel.

  Po raz pierwszy tego sformułowania użyto w XVII w. w Niemczech.

  Pierwotnie w XVII i XVIII w. dydaktykę traktowano (definiowano) jako sztukę nauczania, czyli przekazywania informacji...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /1 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym

  A) profilaktyka pedagogiczna, a wtym nauczanie problemowe i nauczanie grupowe (ustrzega przed błędami metodycznymi popełnianymi przez n-la;

  B) diagnoza pedagogiczna, a przede wszystkim posługiwanie się takimi sposobami poznawania uczniów oraz kontroli i oceny wyników nauczania, jakie pozwalają na możliwie...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i rodzaje niepowodzeń szkolnych

  Niepowodzenia szkolne - to sytuacje, które charakteryzują się występowaniem wyraźnych rozbieżności między wymaganiami wychowawczymi i dydaktycznymi szkoły a postępowaniem uczniów oraz uzyskiwanymi przez nich wynikami nauczania. Zakładamy przy tym, że wymagania szkoły są zgodne z uznawanymi przez...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje dydaktyczne współczesnego nauczyciela

  Kompetencje dydaktyczne, w których skład wchodzi m.in. umiejętność właściwego projektowania zintegrowanych jednostek tematycznych, uwzględnianie specyfiki rozwojowej dzieci w młodszym wieku szkolnym, opanowanie sztuki motywowania uczniów do nauki, umiejętność diagnozowania dziecka i jego rozwoju. Itd...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System kształcenia multimedialnego

  Kształcenie multimedialne – najczęściej przyjmuje się że jest to koncepcja realizacji procesu kształcenia lub samokształcenia polegająca na kompleksowym stosowaniu funkcjonalnie dobranych tradycyjnych i nowoczesnych środków dydaktycznych – mediów (W. Strykowski)

  Komputer w edukacji – Proces nauczania –...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja środków dydaktycznych

  a) wzrokowe (przedm. naturalne, maszyny, narzędzia, preparaty, modele, obrazy ruchome i nieruchome, schematy, symbole, tzn. słowa, litery i cyfry, diagramy itp.);

  b) słuchowe (płyty gramofonowe i taśmy magnetofonowe wraz z urządzeniami, aparaty radiowe, instrumenty muzyczne itd.);

  c) wzrokowo-słuchowe...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje środków dydaktycznych

  - f. poznawcza (służy bezpośredniemu poznawaniu przez uczniów określonych fragmentów rzeczywistości);

  -f. kształcąca (jest narzędziem rozwijania zdolności poznawczych oraz uczuć i woli dzieci i młodzieży);

  -f. dydaktyczna (stanowi istotne źródło zdobywanych przez uczniów wiadomości i...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /487

  praca w formacie txt

Do góry