Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Metody sprawdzania wyników nauczania, ocena szkolna

  Metody kontroli i oceny:

  - konwencjonalne:

  - obserwacja ucznia

  - kontrola praktyczna (polegająca na zrobieniu czegoś)

  - kontrola ustna

  - kontrola pisemna

  - niekonwencjonalne:

  - testy:

  - ...otwarte (zadanie, rozprawka itp.)

  - ...krótkiej odpowiedzi (zadania z luką itp.)

  - ...zamknięte (wielokrotnego...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /20.12.2011 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym oraz ich przezwyciężanie

  - profilaktyka pedagogiczna – w tym nauczanie problemowe i nauczanie grupowe. Praca ucznia na lekcji w kilkuosobowych zespołach nad określonym problemem o charakterze praktycznym lub teoretycznym powoduje wzrost zainteresowania nauką, wdraża do kolektywnego przezwyciężania trudności, stwarza liczne okazje do...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny niepowodzeń szkolnych

  1. społeczno – ekonomiczne- trudne dzieciństwo, brak książek i warunków do nauki, niski poziom kultury rodziców, trudne warunki materialne, nadmierne obciążenie dzieci praca domową

  2. biopsychiczne – zależność miedzy poziomem rozwoju umysłowego dzieci a ich powodzenie czy niepowodzenie w...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odsiew, drugoroczność, niepowodzenie ukryte

  Niepowodzenie ukryte – występuje wówczas, gdy nauczyciele nie dostrzegają braków w wiadomościach, umiejętnościach i nawykach uczniów, mimo, że braki tego rodzaju ( z punktu widzenia celów oraz programu nauczania) – rzeczywiście istnieją.

  Odsiew – całkowite przerwanie przez ucznia nauki w szkole przed jej...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie powodzenia i niepowodzenia szkolnego

  Niepowodzenia szkolnego – sytuacja , która charakteryzuje się występowaniem wyraźnych rozbieżności między wymaganiami wychowawczymi i dydaktycznymi szkoły a postępowaniem uczniów oraz uzyskiwanymi przez nich wynikami nauczania     

  Niepowodzenie szkolne :

  a) wychowawcze

  b) dydaktyczne

  ukryte

  jawne :

  -...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces kształcenia umiejętności

  Ogniwa procesu kształcenia wg Okonia:

  uświadamianie uczniom celów i zasad kształcenia

  poznawanie nowych faktów

  nabywanie pojęć

  poznanie prawidłowości

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces kształcenia pojęć

  Kształtowanie pojęć (metodyczne):

  - zestawienie przedmiotu z innymi w celu wyłonienia go z nich

  - wyszukiwanie cech podobnych

  - wyszukiwanie cech różniących

  - określenie przez uczniów danego pojęcia na podstawie istotnych cech danego przedmiotu czy zjawiska

  - zastosowanie pojęcia w nowych...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indywidualizacja i uspołecznienie w procesie kształcenia

  Uspołecznienie – dokonuje się w szkole pod wpływem ogółu działań zmierzających do uczynienia z ucznia – przy współpracy z rodziną – pełnowartościowej istoty społecznej, poprzez danie mu szans zdobycia takiej wiedzy o świecie i takich kwalifikacji ogólnych i zawodowych, jak również takich systemów...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka zasady przystępności

  Inaczej zwana zasadą stopniowania trudności. Wyraża ona konieczność dostosowania treści i metody nauczania do rozwoju i możliwości uczniów.

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka zasady efektywności

  Czyli związku miedzy celami a wynikami kształcenia, wydajność procesu kształcenia, nie tylko metody pracy nauczycieli i uczniów na lekcji, lecz także wykorzystanie czasu lekcyjnego; dotyczy ona funkcjonowania i optymalizacji wielu czynników, biorących bezpośredni lub pośredni udział w procesie...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /332

  praca w formacie txt

Do góry