Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jaką teorię doboru treści kształcenia opracował Wincenty Okoń?

  Treści kształcenia

  Realizacja celów kształcenia wymaga również zdefiniowania treści kształcenia, czyli całokształtu podstawowych wiadomości oraz umiejętności z zakresu różnych dziedzin, które są przewidziane do realizacji w trakcie procesu kształcenia. Treści zapisywane są w dokumentach, takich...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polegał egzemplaryzm

  Egzemplaryzm – tw. M. Wagenschein, H. Scheuerl. Zwolennicy tej teorii uważają, że konieczna jest redukcja programu nauczania. Aby jednak uniknąć zubożenia obrazu świata odzwierciedlanego w świadomości uczniów opracowano następujące sposoby nauczania:

  -  pragmatyczne (gr. Pradeigma – wzór) – uczeń...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /2 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaż główne cechy strukturalizmu

  STRUKTURALIZM

  Kazimierz Sośnicki (1961r.)

  są przeładowane problemy (od materializmu), trzeba to zmienić;

  dużo nowej wiedzy – wiedza cały czas dochodzi;

  umieścić w programie treści najważniejsze – trwały dorobek danej nauki;

  poznanie teoretycznej i praktycznej strony...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów teorię problemowo – kompleksową B. Suchodolskiego

  Teoria problemowo kompleksowa – tw. Suchodolski. Wykształcenie ogólne stanowi konieczny składnik wykształcenia zawodowego, ale jego treść nie może być wyznaczana wyłącznie przez potrzeby przyszłej pracy zawodowej lub studiów ponieważ stanowi ona podstawę pozazawodowego życia ludzi. Szkoła...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polegał utylitaryzm dydaktyczny?

  UTYLITARYZM DYD.

  - Dewey, Kerschensteiner (ped. pracy)

  PROCES KSZTAŁCENIA – CEL KSZTAŁCENIA

  - działanie;

  - powtarza się proces filogenezy w ontogenezie ucznia;

  - użyczymy tego, co użyteczne ”Nie zabawy a rzeczywistość.” W. Okoń

  Utylitaryzm dydaktyczny – tw. J. Dewey, G. Kerschensteiner. Kształcenie...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /2 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj formalizm dydaktyczny

  Formalizm dydaktyczny – tw. E. Schmid oraz A. A. H. Niemeyer. Trećci kształcenia są środkiem służącym do rozwijania zdolności i zainteresowań poznawczych uczniów. Celem pracy szkoły jest zaś pogłębianie, rozszerzanie i uszlachetnianie tych zdolności i zainteresowań. Głównym kryterium doboru treści...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów materializm dydaktyczny

  Materializm dydaktyczny- zwolennicy materializmu dyd uważali, że zasadniczym celem szkoły powinno być przekazanie uczniom jak największego zasobu wiadomości z możliwie różnych dziedzin nauki. W ten sposób programy nauczania zawierają materiał bardzo obszerny lub wręcz przeładowany...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co zawiera konspekt, czyli szczegółowy plan lekcji?

  Konspekt do zajęć wychowawczych – schemat

  Masz napisać coś, co Ci ułatwi przeprowadzenie zajęć. Staraj się zastanowić nad wszystkimi elementami składowymi. Im masz mniej doświadczenia tym więcej pisz. Pomoże Ci to w przeprowadzeniu zajęć.

  Chcesz przeprowadzić zajęcia, zastanów się zatem:

  Z...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /10 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie mamy zakresy celów kształcenia?

  Cele kształcenia determinowane są przez warunki, w których się je urzeczywistnia, i przez środki, jakimi się dysponuje.

  Cel główny kształcenia:

  ZAPEWNIENIE UCZNIOM – ODPOWIEDNIO DO ICH MOŻLIWOŚCI – OPTYMALNEGO ROZWOJU INTELEKTUALNEGO.

  Jest on realizowany łącznie z celami wychowania. Kształcenie...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są cele kształcenia?

  Nauka o celach to teleologia; cele kształcenia to z góry założone pewne stany rzeczy (zdarzeń), które zamierzamy osiągać w trakcie procesu kształcenia; według W. Okonia cele kształcenia to świadomie założone efekty, które chcemy uzyskać w wyniku kształcenia.

  Cele kształcenia posiadają następujące...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 516

  praca w formacie txt

Do góry