Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kościół niemiecki

  Po utracie Alzacji i Lotaryngii Rzesza Niemiecka liczyła około 20 milionów katolików na 62 milionymieszkańców. Katolicyzm rozwijał się wewnętrznie, co ułatwiła mu konstytucja Republiki Weimarskiej.W Miśni (Meissen) wznowiono (1921) biskupstwo.

  Kilka landów zawarło konkordaty: Bawaria (1924), Prusy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STARE PAŃSTWA EUROPY

  W Europie Zachodniej, poza Hiszpanią i Portugalią, obie wojny światowe w podobny sposób kształtowałypolityczne i ekonomiczne warunki życia kościelnego. We wszystkich krajach także w podobny sposób,lecz z różną intensywnością działały liczne stowarzyszenia katolickie i stosowano metody...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół włoski

  Dzieje polityczne Włoch (1914-1958), kształtujące wewnętrzne warunki życia kościelnego, a przedewszystkim stosunek państwa do Kościoła, były bardzo zróżnicowane. Po wybuchu pierwszej wojnyświatowej, po krótkim okresie neutralności przystąpiono do niej (23.05.1915) po stronie aliantów. Wojnazaś...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Luteranie i nazizm

  Najliczniejsze z protestanckich wyznań, luterańskie (70 milionów), miało swe Kościoły na całym świecie,tym bardziej więc uświadomiło sobie, że musi odejść od utożsamiania go z niemieckością (Lutheritumist Deutschtum), w czym pomogły trudności, jakie napotkało w Niemczech za nazistowskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelicy w Polsce

  W Polsce po pierwszej wojnie światowej istniało siedem niezależnych Kościołów ewangelickich. Łączniemiały one (1930) 842 tysiące wyznawców, co stanowiło 2,6% ludności Polski. Przewaga w nichNiemców (70% po wojnie) wywoływała tarcia narodowościowe, podobnie jak odmienna organizacja wkażdym z dawnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starokatolicy polscy

  Kościoły starokatolickie w Europie nie okazywały wielkiej aktywności. Do ich Unii Utrechckiej należałydwa polskie Kościoły, które określiły się jako starokatolickie.

  Mariawici, zorganizowani w osobny Kościół przy końcu poprzedniego okresu, mieli początkowo 120parafii i około 200 tysięcy wyznawców...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /5 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sekty i ruchy religijne

  Kościoły ewangelickie, szczególnie z Ameryki Północnej, prowadziły działalność misyjną nie tylko wAfryce, Azji i Oceanii, ale także w Ameryce Łacińskiej i w Europie wśród katolików. Źródła misyjnejaktywności niektórych z tych Kościołów, na ogół w okresie międzywojennym zwanych sektami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelicki ekumenizm

  Kościół anglikański (High Church) z racji rozległego imperium brytyjskiego stykał się z różnymi religiamii wyznaniami chrześcijańskimi. Współdziałanie wszakże Kościołów protestanckich zaczęło sięnajpierw na polu misyjnym i doprowadziło do utworzenia Światowej Konferencji Misyjnej (WorldMissionary...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyści i baptyści

  Ruch metodystyczny, powstały w anglikanizmie, a odłączony przy końcu XVIII wieku jako osobny Kościół,odznaczał się wielką aktywnością, zwłaszcza przez działalność swych świeckich misjonarzy. Zyskiwałwyznawców, uprawiając teologię przede wszystkim soteriologiczną, nastawioną na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekumenizm i katolicy

  Na II Konferencji Praktycznego Chrześcijaństwa (Life and Work) w Oksfordzie (1937) stwierdzono nieobecnośćrzymskich katolików, którzy nie chcieli przyjechać, i niemieckich ewangelików, którzy niemogli przyjechać. Katolikom, po XIX wieku naznaczonym jeszcze konfrontacjami z ewangelikami, jakwalka Sonderbundu i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /6 035

  praca w formacie txt

Do góry