Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jak dzieli się środki kształcenia w dydaktyce?

  Srodki dydaktyczne – podział

  środki naturalne

  środki techniczne obrazujące rzeczywistość pośrednio (można tu zaliczyć takie środki jak: wzrokowe, słuchowe, połączone czyli wzrokowo-słuchowe, manipulacyjne, modelowe oraz automatyczne)

  symboliczne, przedstawiające rzeczywistość przy...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /2 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są środki kształcenia?

  ŚRODKI KSZTAŁCENIA

  …poglądowość spełnia rolę pobudzającą do naśladownictwa...

  Środki dydaktyczne - przedmioty, materiały i urządzenia umożliwiające usprawnianie procesu nauczania i uczenia się. Ułatwiają dokładniejsze poznanie rzeczywistości w sposób bezpośredni lub pośredni.

  Wszelkie...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od czego uzależniony jest dobór metod kształcenia?

  Kryteria doboru metod nauczania.

  We współczesnym systemie dydaktycznym dobór metod nauczania zależy od celów, treści i zadań dydaktycznych oraz od wieku uczniów. Nie znaczy to jednak, że poszczególne grupy metod lub pojedyńcze metody, należące do tych grup, trzeba wiązać rygorystycznie np. z określonymi...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział metod kształcenia wg. Cz. Kupisiewicza

  Klasyfikacja metod nauczania wg Cz. Kulisiewicza:

  metody oparte na obserwacji: pokaz, pomiar;

  metody oparte na słowie: wykład, opowiadanie, pogadanka, opis, dyskusja, praca z książką;

  metody oparte na praktycznej działalności uczniów: laboratoryjna, zajęć praktycznych;

  metody...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak kształtowało się podejście do metod kształcenia na przestrzeni dziejów?

  Najstarszą historycznie grupę metod stanowią metody:

  1.oparte na naśladownictwie, które stosowano w nauczaniu okazjonalnym; nie posiadają one swoich teorii

  2. słowne (werbalne, oparte na słowie), które przeważały w średniowieczu; ich istotą jest przekazywanie gotowych wiadomości przez nauczyciela za...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są metody dydaktyczne?

  Termin "metoda kształcenia"(z grec. "metodos" - badanie, dochodzenie do prawdy) oznacza systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, który umożliwia uczniom osiąganie założonych celów kształcenia.

  Methodos gr. droga, sposób postępowania. Metoda nauczania to sposób pracy nauczyciela z...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omówić zasady kształcenia wg. Cz. Kupisiewicza

  Kupisiewicz wymienia pięć grup wymagań dotyczących treści kształcenia:

  społeczne, zawodowe oraz kulturowe (zarówno obecne jak i przyszłe)

  naukowe - dostosowanie treści do osiągniętego poziomu nauki oraz techniki

  psychologiczne - dostosowanie treści do psychofizycznych możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omówić funkcje podręczników szkolnych

  Innym kryterium oceny podręcznika może być stopień spełniania funkcji dydaktycznych.

  Znany dydaktyk historii A. Suchoński proponuje pod pojęciem funkcji rozumieć te właściwości podręcznika, które są związane z realizacją celów nauczania i uczenia się określonego przedmiotu.4 Różne funkcje...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /6 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnica miedzy planem i programem nauczania

  PROGRAM NAUCZANIA – przedstawienie celów, treści oraz metod nauczania i uczenia się danego przedmiotu , niekiedy również wyników, które powinny być osiągnięte przez uczniów. W nowoczesnym ujęciu program nauczania jest programem czynności uczniów i założonych wyników tych czynności. Każdy program...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polegała teoria programowania dydaktycznego?

  Teoria programowo- kompleksowa- teza ta głosi, że o treści wykształcenia musi decydować jego funkcja. Dzięki takiej teorii można by nauczyć poszczególnych przedmiotów kompleksowo, a nie odrębnie. Kompleksowo- programowy dobór i układ materiału nauczania, jest warunkiem racjonalnej przebudowy...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /417

  praca w formacie txt

Do góry