Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Charakterystyka tendencji alternatywnych jako wyrazu kryzysu szkoły

  Istnieje pożądany kształt szkoły, który obecnie jest trawiony przez kryzys

  Podmioty edukacji: nauka, rodzina, nauczyciele, uczniowie, ministrowie, eksperci, politycy.

  Hartmund Hentig, humanistyczna szkoła jako miejsce w którym:

  Ma się ochotę na zajmowanie się jakimś...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omówić środki przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym

  Metody i środki walki z niepowodzeniami:

  a)profilaktyka pedagogiczna –nauczanie problemowe i grupowe

  b)diagnoza pedagogiczna

  c)terapia pedagogiczna

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy lekcji i ich charakterystyka

  Typ lekcji to taka jej odmiana, która wynika z realizacji funkcji dydaktycznych w toku procesu nauczania i uczenia się oraz z organizacji pracy na lekcji, zastosowanych metod czy środków dydaktycznych.

  Typy lekcji wynikające z realizacji funkcji:

  lekcje wprowadzające i zaznajamiające uczniów z nowym...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /2 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauczyciel i jego udział w procesie kształcenia

  PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELA DO LEKCJI  składa się z 3 zakresów:

  1. przygotowanie merytoryczne – zwane przedmiotowym, związane z treściami – znajomość treści, wybór konkretnych zagadnień, które będą omawiane, wybór treści, które wg nauczyciela są niezbędne. W trakcie tego przygotowania nauczyciel...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /2 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omówić ogniwa procesu nauczania – uczenia się w toku poszukującym

  Formalizm dydaktyczny (intelektualizm) jest koncepcją eksponującą właśnie zdolności poznawcze; przedstawicielami tego kierunku byli:

  Pestalozii, Schmidt, Dawid czy Dobrowolski;

  głównym celem jest tutaj pogłębianie i rozszerzenie kształcenia, uszlachetnianie zdolności oraz zainteresowań poznawczych...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omówić ogniwa procesu nauczania – uczenia się w toku podającym

  materializm dydaktyczny (encyklopedyzm) był reprezentowany np. przez J. A. Komeńskiego czy Basedowa;

  głównym celem kształcenia jest przekazywanie jak największej ilości wiedzy z zakresu różnych dyscyplin naukowych;

  każdy profesor jest encyklopedystą; wynikiem takiej teorii jest powstawanie...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy współczesnego modelu kształcenia

  są dostrzegalne, czyli określone w sposób pozwalający na ustalenie stanu ich wykonania

  wykonalne, czyli możliwe do realizacji w danym czasie

  logiczne, czyli bez wewnętrznych sprzeczności

  rzeczowe i precyzyjne - przedstawiają syntetyczny opis stanu jaki chcemy...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki kształcenia wg. W. Okonia

  Istnieje także inny podział środków dydaktycznych Kategorie środków dydaktycznych wytypowane przez Wincentego Okonia:

  1. Pierwszą z nich są środki proste, do których należą:

  - środki słowne (podręczniki, teksty drukowane)

  - proste środki wzrokowe (modele, autentyczne wzory przedmiotów...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja środków wg. E. Fleminga i J. Jacoby’ego

  Istnieje wiele typologii środków dydaktycznych. Wśród nich znacznie wyróżnia się podział, który został dokonany przez Edwarda Fleminga i Jana Jacoby’ego. Przedstawia się on następująco:

  po pierwsze środki naturalne przedstawiające w sposób bezpośredni rzeczywistość

  następnie...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział środków ze względu na dostarczane bodźce

  Środki, Funkcje środków dydaktycznych

  Dydaktyczne wzbogacają stosowane metody nauczania i przyczyniają się do wzrostu ich efektywności.

  Usprawniają bezpośrednie poznawanie rzeczywistości przez uczniów, dostarczają tworzywa w postaci wrażeń i spostrzeżeń, na których opiera się poznanie pośrednie...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /797

  praca w formacie txt

Do góry