Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Światopogląd jako czynnik ukierunkowujący kształcenie w świetle pedagogiki kultury

  Trzy składniki światopoglądu wg Hessena:

  a) Pojęciowy obraz świata

  - składają się na niego pojęcia abstrakcyjne, zdania i idee, które mają za zadanie wyjaśniać świat, podać jego sens

  - te pojęcia i idee muszą tworzyć jakąś całość: „system” albo „rusztowanie”

  - poglądy te nie są ze sobą...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /3 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideał wykształcenia jako czynnik ukierunkowujący kształcenie w świetle pedagogiki kultury

  A) Ideał wykształcenia

  Wyniki nauczania zależą w pierwszym rzędzie od tego, w jakim stopniu nasz wychowanek stał się pod jego wpływem całością duchową

  Chcąc wychowywać całych ludzi, trzeba samemu być całym człowiekiemF.A. Wolf (stanowisko formalizmu pedagogicznego): ze względu na formalne...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /5 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiedza, wiadomości, umiejętności, sprawności jako cel kształcenia

  a) Wiadomości: są to treści naszych myśli.

  - Mogą one być potoczne, gdy odnoszą się do poszczególnych faktów, zdarzeń, przedmiotów lub stosunków wziętych z codziennego naszego doświadczenia i życia

  - rzadko są przedmiotem nauczania, a jeśli już to raczej obocznie, raczej jako materiał do...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /3 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie kierunkowe i wynikowe działań dydaktycznych

  Planowanie kierunkowe

  Wiąże cele emocjonalne kształcenia z celami poznawczymi oraz wskazuje materiał kształcenia niezbędny do osiągnięcia tych celów

  Obejmuje cały wybrany szczebel szkoły, rok szkolny lub semestr

  Jego zadaniem jest ukierunkowanie czynności uczniów i...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacjonalizacja celów kształcenia

  Operacjonalizacja: - formułowanie celów edukacyjnych polega na ich operacjonalizacji

  to przekształcanie celów z postaci ogólnej, zwięzłej, sugestywnej, ale mało konkretnej na postać operacyjną, czyli czynnościową, umożliwiającą zaobserwowanie określonego wyniku

  Procedura operacjonalizacji celów...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /2 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele światopoglądowe uczenia się i nauczania

  Światopogląd: system przekonań i postaw dotyczących miejsca i roli człowieka w świecie, w tym roli własnej jednostki lub grupy. Światopogląd jest pochodną wiedzy osobistej (poznania świata) i motywacji do działania (doboru celów), łączy dziedzinę poznawczą i emocjonalną uczenia się.

  1. Taksonomia...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele praktyczne uczenia się i nauczania

  Dziedzina praktyczna: odmiana dziedziny poznawczej, opanowywana w większym stopniu przez ćwiczenie i kontrolę wpływu na otoczenie niż przez zastosowanie wiedzy teoretycznej.

  Nazywana jest też psychometryczną, gdyż obejmuje głównie koordynację czynności ruchowych

  1. Taksonomia celów kształcenia...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele poznawcze uczenia się i nauczania

  - głębsze poznawanie rzeczywistości

  A) Taksonomia celów kształcenia dziedziny poznawczej:

  Zapamiętywanie wiadomości – czyli gotowość przypomnienia sobie określonej informacji, bez zniekształceń, ale i bez własnej interpretacji

  Zrozumienie wiadomości – przedstawianie ich w nowej formie...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele emocjonalne uczenia się i nauczania

  - cele emocjonalne dotyczą uczuć

  A) taksonomia celów kształcenia dziedziny motywacyjnej:

  a) uczestnictwo w działaniu – czyli uważne wykonywanie określonych czynności w ramach wyznaczonej roli, na ogół poprawnie, ale bez wykazywania inicjatywy

  b) podejmowanie działania – czyli samorzutne rozpoczynanie...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka koncepcji i szkoły zakorzenionej w tradycji

  1. Program nauczania:

  - znacznie szerszy niż ten wskazany przez prawo oświatowe

  - ma charakter autorski, wciąż ulega zmianom

  - oprócz przedmiotów tradycyjnych uczeń może wybrać liczne fakultety

  - liczba uczniów w klasie nie przekracza 12, a przy nauce j. obcego 5 osób

  2. Program wychowawczy:

  -...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 524

  praca w formacie txt

Do góry