Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Umowa w prawie bankowym

  Akt administracyjny nie może zmienić umowy, umowa zawarta przed nałożeniem (kary) musi być realizowana.

  Zawieranie umów jest dowolne (bark obowiązku). Bank może wypowiedzieć zawartą umowę z ważnych powodów:

  naruszenie umowy

  naruszenie prawa

  nie spłacanie kredytu

  Wolność w...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akt administracyjny w prawie bankowym

  Art. 11.1 Zezwolenia, upoważnienia, zgody i decyzje Komisji Nadzoru Bankowego i Prezesa NBP mają moc ostatecznych decyzji administracyjnych.

  2.Przy wydawaniu zezwoleń, upoważnień, zgód, i decyzji, o których mowa wyżej stosuje

  się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego z zastrzeżeniem wyjątków...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka źródeł polskiego prawa bankowego

  Przyjmując za punkt wyjścia hierarchię źródeł prawa, akty stanowiące obecnie źródła polskiego prawa bankowego podzielić można na 3 grupy:

  konstytucję

  pozostałe ustawy

  przepisy wykonawcze

  Konstytucja określa pozycję i rolę NBP jako banku centralnego. (zawartość pieniądza...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności nauczyciela oraz uczniów związane z dyskusją jako metodą kształcenia

  Dyskusja: polega na wymianie zdań między uczniami lub między uczniami a nauczycielem.

  Ma trzy główne cele:

  Poszerzyć wiedzę uczestników na określony temat

  Pobudzić zainteresowanie wybraną dziedziną

  Nauczyć publicznego debatowania

  Cele te wymagają odpowiedniego...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności nauczyciela oraz uczniów podczas pogadanki jako metody kształcenia

  - oparta jest na słowie, często nadużywana

  - dotyczy głównie nauczycieli niższych klas szkoły podstawowej, gdzie rozwój języka ma szczególne znaczenie, a dzieci jeszcze nie potrafią budować dłuższych wypowiedzi

  Pogadanka: rozmowa z uczniami prowadzona przez nauczyciela. Większość pytań zadaje...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności nauczyciela oraz uczniów podczas opowiadania jako metody kształcenia

  Opowiadanie: wypowiedź wielozdaniowa zawierająca fabułę czyli układ wydarzeń.

  Aby opowiadanie nauczyciela mogło wesprzeć lub nawet zastąpić pokaz i własne działanie ucznia, musi on wykazać wysoką kompetencję komunikacyjną.

  Opowiadanie posiada walor emocjonalny, każdy może interpretować...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności nauczyciela oraz uczniów podczas pokazu jako metody kształcenia

  Pokaz: to metoda kształcenia polegająca na kierowaniu obserwacją wybranych obiektów i procesów. Nauczyciel przygotowuje obserwację zachowań określonych osób lub prezentację środków dydaktycznych wybranego rodzaju, a następnie pomaga uczniom dostrzec najważniejsze właściwości tych obiektów.

  Może...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady budowania programu nauczania w ujęciu S. Nalaskowskiego

  Dobór treści nauczania można oprzeć na:

  a) Tradycji

  b) Zasadach racjonalnych

  c) Syntezie zasad racjonalnych i tradycji

  A) Program tradycyjny:

  Treści nauczania mogą być wyznaczone przez tradycję

  Punktem wyjścia jest wtedy suma wiedzy ukształtowana historycznie

  Przydatność tych treści jest mierzona...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /7 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada kulturalna w budowie programu nauczania w ujęciu K. Sośnickiego

  Zasada kulturalna wymaga takiego dobrania treści, aby uczeń mógł zaznajomić się i przejąć kulturą epoki

  Wychowanie dla kultury musi mieć dwa oblicza:

  a) Trzeba nauczyć umiejętności korzystania z już istniejących dóbr kulturalnych

  b) Trzeba nauczyć umiejętności współdziałania w jej...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /4 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada życiowości w budowie programu nauczania w ujęciu K. Sośnickiego

  Trzy ogólne zasady z których starano się wyprowadzić program nauczania:

  1) Zasad życiowości

  2) Zasada psychologiczna

  3) Zasada kultury

  - zasady te w różny sposób mogą być ze sobą łączone i kombinowane

  Zasada życiowości wymaga, aby dobierać taki materiał nauki, który przedstawia wartość dla...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /4 208

  praca w formacie txt

Do góry