Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kapitał i fundusze banku w formie spółki akcyjnej

  Wnoszony przez założycieli banku kapitał założycielski nie może być niższy od równowartości w złotych 5 000.000 EURO. Przeliczony według kursu średniego ogłaszanego codziennie przez NBP, obowiązującego w dniu wydania zezwolenia na utworzenie banku w formie sp. akcyjnej. Pokrycie pełnej kwoty...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty założycielskie banku w formie spółki akcyjnej

  status w formie aktu notarialnego

  wypis z krajowego rejestru sądowego

  regon

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /97

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utworzenie banku w formie S.A. – tryb postępowania

  umowa założycielska

  zezwolenie na utworzenie banku

  postępowanie rejestrowe

  sporządzenie dokumentów założycielskich\

  zezwolenie na rozpoczęcie działalności

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utworzenie banku w formie S.A. – wymogi prawne

  Bank może zostać utworzony na podstawie zezwolenia KNB.

  Potrzebne dokumenty:

  akt założycielski

  zezwolenie na utworzenie banku KNB

  sporządzenie dokumentów założycielskich

  wpis do KRS

  zezwolenie na rozpoczęcie działalności KNB

  Warunki na założenie banku:

  kapitał...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NBP jako bank banków

  NBP stoi na czele polskiego systemu bankowego. Jego działanie jest uregulowane w ustawie o NBP z 29 sierpnia 1997 roku. Powstał jako główny bank mający wokół siebie pozostałe banki i może wpływać dzięki swojej polityce na inne banki. Reguluje funkcjonowanie systemu finansowego. Banki obowiązkowo...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego – charakterystyka prawna

  Rezerwy obowiązkowe – gromadzone w celu kształtowania podaży pieniądza i działalności NBP. Rezerwę obowiązkową banków stanowi wyrażana w złotych część środków pieniężnych w złotych i walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, środków uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /2 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja emisyjna banku centralnego – podstawy prawne

  Art. 33.1

  Wzory i wartość nominalną banknotów oraz wzory, wartość nominalną, stop, próbę i masę monet oraz wielkość emisji znaków pieniężnych, jak również termin wprowadzenia ich do obiegu ustala Prezes NBP w drodze zarządzenia.

  2. Prezes NBP może wycofać z obiegu określone znaki pieniężne. Po...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezes i Zarząd NBP

  PREZES NBP:

  powoływany przez sejm na wniosek Prezydenta na okres 6 lat (max 2 kadencje)kadencja wygasa:

  - po okresie 6 lat

  - w razie śmierci

  - w razie złożenia rezygnacji

  Prezes NBP może zostać odwołany gdy:

  - nie wypełnia swoich obowiązków w skutek długotrwałej choroby

  - został skazany...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /2 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Polityki Pieniężnej

  Skład:

  Przewodniczący czyli Prezes NBP

  9 członków, specjalistów z zakresu finansów

  Członkowie rady powoływani są: 3 – prezydent, 3 – sejm, 3 – senat na sześć lat.

  Organy uprawnione do powołania członka Rady odwołują go w przypadku:

  zrzeczenie się funkcji

  choroby trwałe...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój NBP

  Organami NBP są:

  Prezes NBP

  Rada Polityki Pieniężnej

  Zarząd NBP

  NBP wykonuje zadania przez Centralę i inne jednostki organizacyjne.

  Zarząd NBP powołuje, przekształca, likwiduje i określa zakres działania i wewnętrzną organizację komórek organizacyjnych centrali i innych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /497

  praca w formacie txt

Do góry