Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Akredytywa dokumentowa

  Akredytywa dokumentowa jest pisemnym zobowiązaniem banku otwierającego akredytywę wobec beneficjenta do zapłaty na jego rzecz ustalonej kwoty pieniężnej, po spełnieniu przez niego określonych w dokumencie akredytywy warunków.

  Otwarcie akredytywy następuje na zlecenie klienta banku. Przyjęcie przez bank...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gwarancja bankowa – istota i podstawa prawna

  Gwarancja bankowa jest zobowiązaniem banku, podjętym na podstawie zlecenia klienta (zleceniodawcy gwarancji), do zapłaty beneficjentowi gwarancji, na jego żądanie i przy zachowaniu warunków określonych w gwarancji, określonej sumy pieniężnej.

  Regulację zasad występowania gwarancji wprowadziła...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoby uczestniczące w stosunku wekslowym

  Trasat – osoba, która ma zapłacić, dostała weksel od wystawcy

  Remitent – osoba która otrzymała zapłatę

  Wystawca weksla – osoba, która poleca zapłacenie remitentowi przez trasata sumy wekslowej.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przenoszenie praw z czeku i weksla

  Przenoszenie prawa z weksla (czeku) – czyli odstąpienie weksla (czeku) na inną osobę wymaga indosowania. Indos umożliwia proste i bezzwłoczne przenoszenie praw z weksla (czeku) na inne osoby. Indosowanie weksla (czeku) polega na umieszczeniu na odwrocie weksla (czeku) odpowiedniej formuły. Dotyczy to indosu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE WEKSLI

  Funkcja płatnicza – weksel pełni funkcję płatniczą, bowiem wręczany jest zamiast zapłaty przy zakupie towarów i usług, weksel nie może być uważany jako surogat pieniądza, a jego wręczenie nie powinno być równoznaczne z zapłatą, ta bowiem następuje dopiero w chwili pokrycia zobowiązania wekslowego...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /1 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE WEKSLI

  Weksel własny (suchy, prosty, sola) – jest to papier wartościowy sporządzony w formie ściśle przez prawo wekslowe określonej, zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy zapłacenia określonej sumy pieniężnej we wskazanym miejscu i czasie. Oraz stwarzający bezwarunkową odpowiedzialność osób na nim...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /2 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Weksel – istota i elementy składowe

  Weksel to papier wartościowy w formie ściśle określonej przez prawo wekslowe charakteryzujący się tym, że złożenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego podpisującego.

  Weksel wyraża zobowiązanie na mocy którego wystawca sam bezwarunkowo przyrzeka zapłatę oznaczonej...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje czeków

  Ze względu na formę zapłaty sumy czekowej przez bank - trasata:

  czeki gotówkowe (kasowe) – brak na nim klauzuli określającej formę zapłaty sumy czekowej. Bank upoważniony jest do wypłacenia sumy czekowej osobie przedstawiającej czek w pieniądzu gotówkowym. Na życzenie podawcy czek gotówkowy...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /4 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czek – istota i elementy składowe

  Czek – jest pisemnym poleceniem przeprowadzenia rozliczenia pieniężnego. Jest sformalizowanym upoważnieniem dla banku do zapłaty sumy czekowej oraz upoważnieniem dla posiadacza czeku do odbioru tej sumy. Jest też papierem wartościowym reprezentującym wierzytelność pieniężną, której wysokość i termin...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List zastawny

  Jest to papier inkorporujący wierzytelność pieniężną jak przysługuje legitymowanemu z tego papieru względem banku hipotecznego, będącego emitentem listów. Świadczenia z listu zastawnego dzielą się na świadczenia podstawowe, w postaci nominalnej listu, według której następuje jego wykup oraz...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 821

  praca w formacie txt

Do góry