Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kościół hiszpański

  Na początku okresu był podzielony na 9 metropolii, obejmujących 49 biskupstw. Kastylia zachowała niezależnyprzeorat zakonów rycerskich w Ciudad Real (ponad 500 tysięcy katolików), którego ordynariuszembył biskup-opat. W tej organizacji Kościoła w latach międzywojennych nie nastąpiły zmiany, dopierow...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół estoński

  Estonia, należąca do Rosji, została w 1917 roku objęta władzą bolszewicką, lecz po krótkiej okupacjiniemieckiej zdołała .(1919) ogłosić swą niepodległość i utrzymać ją do 1940 roku, kiedy to pod przymusemstała się Estońską Republiką Radziecką. Wśród 78,6% ludności protestanckiej i 19%...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /2 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół portugalski

  W Portugalii po ogłoszeniu republiki dokonano rozdziału Kościoła od państwa (1911), co Pius X potępiłencykliką Iamdudum in Lusitania. Rozwiązano wówczas zakony i prawie wszystkie seminaria duchowne.Istniejące napięcia wewnętrzne spotęgowały się, gdy Portugalia, zmuszona bronić swych koloniiprzed...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /3 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół austriacki

  Po pierwszej wojnie światowej Austria, ogłoszona republiką, stała się mocno zubożałym małym krajem,z nieco ponad 6 milionami mieszkańców, ulegając silnie wpływom socjalizmu. Ona też z krajów europejskichnajsilniej doświadczała walki socjalizmu z katolicyzmem. Zwycięstwo partii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół irlandzki

  Irlandia żyła dwoma naczelnymi problemami: walką o polityczną niezależność i rozwiązaniem swychkwestii społecznych. W 1914 roku parlament brytyjski uznał jej autonomię, ale rząd zawiesił wykonanieustawy do końca wojny światowej. Ludność była podzielona na zwalczające się partie i obozy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół szwajcarski

  W Szwajcarii rygorystycznie przestrzegano zasad pluralizmu, poczynając od języka, a kończąc na władzy.Odrębności lokalne były pilnie strzeżone, nawet przed ingerencją władz centralnych. W życiu kościelnymwystąpiło to samo zjawisko. Od 1914 do 1958 roku niczego nie zmieniono w organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /3 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół angielski i szkocki

  Anglią nazywano najczęściej całe państwo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.W Annuario Pontificio (1914) odróżniano organizację kościelną Anglii i Szkocji, a biskupstwaPółnocnej Irlandii zaliczano do Kościoła irlandzkiego, gdyż podlegały metropolii Armagh w Republice...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół belgijski

  Belgia w małym stopniu zmieniła swe granice państwowe sprzed pierwszej wojny światowej, zyskującjedynie odebrane Prusom okręgi Eupen i Malmédy. Zachowała zaś Kongo jako kolonie i otrzymała mandatpowierniczy nad Ugandą i Urundi (Burundi). Walkę o wpływy w rządach toczyły trzy partie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /3 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły skandynawskie

  Dania podczas pierwszej wojny światowej pozostała krajem neutralnym. Była nadal monarchią, o dośćluźnym związku państwa z Kościołem ewangelickim. Kościół katolicki miał tylko jeden, istniejący od1892 roku, wikariat apostolska, który obejmował też Islandię i Grenlandię. W tych trzech krajach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół holenderski

  Holandia w okresie międzywojennym nie przeżywała wstrząsów politycznych w kraju, zaczęła jedynietracić swe kolonie. W czasie drugiej wojny światowej napadnięta przez wojska hitlerowskie i okupowana,musiała odbudować kraj ze zniszczenia, tracąc stopniowo swe źródła zamożności przez utratę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /3 317

  praca w formacie txt

Do góry