Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kościół albański

  Albania, kraj górzysty, słabo zaludniony, .miał prawie połowę ludności na emigracji, zwłaszcza w Serbii,Grecji i Ameryce. Niepodległość uzyskała w 1912 roku, lecz podczas pierwszej wojny światowej byłaokupowana przez wojska serbskie, austriackie i włoskie. Zniszczona i gospodarczo zacofana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół polski

  Według bulli Vixdum Poloniae unitas (1925) obrządek łaciński miał pięć metropolii, z których trzy jużistniały; gnieźnieńsko-poznańska, lwowska i warszawska, a powstały dwie nowe: krakowska i wileńska.Do metropolii gnieźnieńsko-poznańskiej (archidiecezje gnieźnieńska i poznańska zostały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /8 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół latynoamerykański

  Ameryką Łacińską nazwano wszystkie kraje, które po odkryciu tego subkontynentu na Półkuli Zachodniejznalazły się pod panowaniem europejskich państw romańskich, głównie Hiszpanii i Portugalii, wprzeciwieństwie do krajów Ameryki Północnej, opanowanej przez Anglosasów. Kościelnie odpowiadałoto...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół grecki

  Grecja nie miała spokojnych dziejów politycznych. Wprawdzie do wojny światowej włączyła się dopierow 1917 roku po strome aliantów, prowadząc walkę z dawnym swoim wrogiem Turcją, ale po zawarciupokoju nie zrezygnowała z roszczeń terytorialnych. Gdy zajęła Smyrnę i Wschodnią Trację, doznała odKemala...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /2 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół czechosłowacki

  Czechosłowacką Republikę proklamowano (28.10.1918) po długich staraniach Czechów i Słowaków oniepodległość, lecz jej sytuacja polityczna, zarówno międzynarodowa, jak i wewnętrzna w okresie 1918-1958 nie była stabilna, Kościół nie miał dogodnych warunków działalności i rozwoju tym bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /6 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół litewski

  Na Litwie ma początku XX wieku było ponad 55% katolików, prawie 27% prawosławnych, 14% Żydówi nieco ponad 2% protestantów. Władze carskie pozwalały tylko prawosławiu uprawiać prozelityzm. Wykorzystującrewolucję w Rosji, sejm litewski (Taryba) ogłosił (16.02.1918) niepodległość Litwy, ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół łotewski

  Łotwa podczas pierwszej wojny światowej była w znacznej części zajęta przez wojska niemieckie. Powojnie utworzono Radę Ludową, która proklamowała (1918) niepodległość, lecz wkrótce siły lewicoweogłosiły Radziecką Republikę Łotewską. Po półrocznych walkach wewnętrznych Łotwa obroniła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /3 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWE PAŃSTWA EUROPY

  Królestwo Rumunii nie należało do państw nowo powstałych po pierwszej wojnie światowej, ale powiększyłodwukrotnie swój obszar i wymacało przebudowy organizacji Kościoła katolickiego. Polityczna historiaPolski, tworząc nietypowe warunki dla Kościoła, sprawiła, że o jego dziejach tak podczas...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /1 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół francuski

  Kościół francuski (1914) posiadał 17 metropolii i 68 biskupstw. Metropolii w Bordeaux podlegały nadtotrzy biskupstwa w krajach kolonialnych: Guadelupa na Antylach, Fort-de-France na Martynice oraz St-Denis na wyspie Réunion. Do 1939 roku liczba metropolii się nie zmieniła, natomiast po pierwszej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół fiński

  Finlandia, niezadowolona z autonomii politycznej (od 1905) pod berłem carskim, ogłosiła swą niepodległośćpo wybuchu w Rosji rewolucji lutowej, a faktycznie zyskała ją w 1920 roku. Podczas drugiej wojnyświatowej zagrożona przez Sowiety opowiedziała się (1941) po stronie Niemiec. Po wojnie musiała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /3 601

  praca w formacie txt

Do góry