Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kościół ekwadorski

  Ekwador był do 1916 roku rządzony przez liberałów, którzy wprowadziła. rozdział Kościoła od państwai zabrali mu znaczną część ziemi. Kraj, dość zasobny w bogactwa naturalne, lecz opanowany przez obcykapitał, przeżywał trudności ekonomiczne, Morę przyczyniły się do częstej zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkulturacja Kościołów partykularnych

  Encyklikę o misjach, Evangelii praeconens, Pius XII ogłosił (1951) w dwudziestą piątą rocznicę misyjnejencykliki poprzedniego papieża, lecz przez całe dziewiętnaście lat pontyfikatu uczynił jej idee dominantąswego nauczania i działania. W encyklice Mystici Corporis mówił (1943) o misyjnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół Oceanii i Australii

  Oceania, tworząc z Australią osobną część świata, obejmuje wyspy w zachodniej i środkowej strefieOceanu Spokojnego, w tym także Wyspy Hawajskie. W Australii katolicy stanowili 21% ludności, nicwięc dziwnego, że choć posiadała stałą organizację kościelną, była przez Stolicę Apostolską...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISJE, AFRYKA I ARABOWIE

  Za Benedykta XV nastąpiła reorientacja misji w kierunku ich inkulturacji i kształcenia kleru tubylczegooraz przekształcania ośrodków misyjnych w Kościoły lokalne, młode, ale bardzo żywotne. Następni papieże,Pius XI i Pius XII, kontynuowali i rozwijali ten kierunek działalności. Prowadzono ją w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje zdekolonizowane

  W dziejach misji pierwsza wojna światowa stanowi wyraźną cezurę. Zahamowała ona misyjną działalnośćKościoła, a po jej zakończeniu stwierdzono potrzebę reorientacji. Z krajów europejskich podczaswojny nie było można nieść misjom pomocy materialnej, ustał też dopływ nowych misjonarzy, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misjologia i etnologia

  Badania naukowe problemów misyjnych, prowadzone od dłuższego czasu indywidualnie, doczekały sięsystematycznego studium najpierw u protestantów. Szczególny impuls do uprawiania misjologii dała ichmiędzynarodowa konferencja misyjna w Edynburgu (1910).

  Katolicy początkowo zajmowali się przede wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół kolumbijski

  Kolumbia, państwo republikańskie rządzone na przemian przez liberałów i konserwatystów, miała wlatach 1930-1946 rząd liberalny, wobec którego stała w opozycji utworzona wówczas KomunistycznaPartia Kolumbii. Konstytucja uznawała religię katolicką za państwową, podkreślając, że Kościół jestgłównym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół wenezuelski

  Wenezuela znajdowała się pod długoletnią (1905-1935) dyktaturą J. V. Gómeza. Układ sił politycznychi zależność od obcego kapitału nie pozwoliły na zmianę stosunków społecznych, choć .posiadając ropęWenezuela miała szansę na rozwój ekonomiczny. Istniały też silne różnice etniczne: 70% Metysów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół urugwajski

  Urugwaj w tym okresie miał największy w Ameryce napływ ludności do miast (ok. 81%), co w skutkachstało się społecznie tragiczne przy zachowaniu agrarnej struktury kraju. Nastąpił przede wszystkimwzrost aparatu administracyjnego. W krótkim czasie 1938-1959 liczba urzędników powiększyła się z 58tysięcy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /2 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół paragwajski

  Paragwaj, niewielki kraj i rzadko zaludniony, liczący w 1920 roku 720 tysięcy mieszkańców, a w 1958roku około 1 mln 800 tysięcy, od początku XX wieku znajdował się politycznie pod wpływami subimperializmuargentyńskiego. Ze względu na antyklerykalizm liberałów związek Kościoła z państwem byłbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 464

  praca w formacie txt

Do góry