Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Trzecie czytanie projektu ustaw

  Trzecie czytanie obejmuje:

  a) przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji lub jeżeli projekt nie został ponownie skierowany do komisji przedstawienie przez posła sprawozdawcę poprawek i wniosków zgłoszonych podczas 2-o czytania

  b) głosowanie

  Porządek głosowania jest następujący:

  a) głosowanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drugie czytanie projektu ustaw

  Drugie czytanie obejmuje:

  a) przedstawienie Sejmowi sprawozdania komisji o projekcie ustawy, wygłaszanego przez posła sprawozdawcę: w sprawozdaniu tym można przedstawiać inne wnioski niż umieszczone w sprawozdaniu komisji

  b) przeprowadzenie debaty oraz zgłaszanie poprawek i wniosków poprawki może...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prace w komisjach nad projektem ustawy między pierwszym a drugim czytaniem

  Po opracowaniu sprawozdania przez komisję może się odbyć drugie czytanie. Przeprowadza się je zawsze na posiedzeniu Sejmu nie wcześniej niż 7 dnia od doręczenia posłom sprawozdania komisji, chyba że sejm postanowi inaczej, w szczególnie uzasadnionych wypadkach Sejm może skrócić postępowanie z...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola sejmowej komisji ustawodawczej w postępowaniu z projektami ustaw

  Komisja ustawodawcza została zniesiona na początku III kadencji w 1997 roku co okazało się rozwiązaniem błędnym i Sejm IV kadencji powołał ją ponownie do życia w 2001 roku. Aktualnie do jej zakresu działania należą sprawy problematyki legislacyjnej i spójności prawa, współdziałania w organizowaniu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu i na posiedzeniu komisji sejmowych

  Pierwsze czytanie przeprowadza się na posiedzeniu Sejmu lub komisji. Obowiązkowe pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu dotyczy projektów ustaw: o zmianie konstytucji, budżetowych, podatkowych, dotyczących wyborów prezydenta, Sejmu, Senatu oraz organów samorządu terytorialnego. Pierwsze czytanie może odbyć...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /2 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy wymagane w uzasadnieniu projektu ustawy

  Szczegółowy katalog wymogów, które powinny być zawarte w uzasadnieniu projektu należy:

  a) wyjaśnić potrzebę i cel wydania ustawy

  b) przedstawić rzeczywisty stan w dziedzinie która ma być unormowana

  c) wykazać różnicę między stanem dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

  d) przedstawić...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obywatelska inicjatywa ustawodawcza

  Określenie sposobu wykonania prawa ustawodawczej przez obywateli daje ustawa z dnia 24 czerwca 1999 roku o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Dwie regulacje przedmiotowe:

  1-a polega na wyłączeniu obywateli z prawa inicjowania projektu ustawy o zmianie konstytucji.

  2- sprowadza się do...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /1 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb podejmowania inicjatywy ustawodawczej przez senat

  Inicjatorem projektu ustawy może być komisja senacka lub co najmniej 10 senatorów. Wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej wraz z projektem ustawy składa się w formie pisemnej do marszałka Senatu do projektu dołącza się uzasadnienie. Rozpatrywanie projektu odbywa się w 3 czytaniach. Marszałek Senatu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /1 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie prawa inicjatywy ustawodawczej

  Pod pojęciem inicjatywy ustawodawczej należy rozumieć przysługującą określonym prawnie (najczęściej konstytucyjnie) podmiotom kompetencje do przedłożenia parlamentowi projektu ustawy z tym skutkiem prawnym że parlament zobowiązany jest ten projekt rozpatrzyć w przewidzianym trybie.

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy trybu ustawodawczego

  Na tryb ustawodawczy składa się ogół parlamentarnych jak i pozaparlamentarnych etapów dochodzenia tycz aktów do skutku. Aktualny tryb ustawodawczy składa się z następujących etapów:

  - wykonanie inicjatywy ustawodawczej

  - rozpatrzenie projektu ustawy przez Sejm w 3 czytaniach

  - rozpatrzenie ustawy przez...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /554

  praca w formacie txt

Do góry