Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Korea podzielona

  Kraj, będąc od 1910 roku prowincją japońską, nie miał wewnętrznego spokoju z powodu powstań, a następniewalk podziemnych. Istniejąca od 1925 roku Komunistyczna Partia Korei wywoływała strajki iutworzyła własną partyzantkę pod wodzą Kim Ir Sena, nazywając ją Koreańską Armią Ludowo-Rewolucyjną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraje arabskie

  W Afryce Północnej i w Azji, na tak zwanym Bliskim Wschodzie, ludność arabska, a z nią islam dominowaływ krajach, które stopniowo uzyskały polityczną niezależność, niektóre dopiero na początku latsiedemdziesiątych, i utworzyły dziewiętnaście państw. Przed drugą wojną światową niepodległe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egipt islamski

  Kraje arabskie, według statystyki (1955), na ogólną liczbę 146 mln 229 tysięcy ludności miały 2 mln 858tysięcy katolików, w tym 1 mln 714 tysięcy katolików obrządku łacińskiego.

  Egipt był krajem arabskim, w którym po drugiej wojnie światowej wystąpiły najsilniejsze dla Kościołanapięcia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRAJE AZJATYCKIE

  Azja miała przy końcu omawianego okresu około 30 milionów katolików. Jej kraje szybciej niż afrykańskiewyzwoliły się spod władzy państw europejskich, ale niektóre z nich rozwinęły nacjonalizm i uległykomunizmowi. Po drugiej wojnie światowej komunistyczne stały się Chiny, Mongolia, Północna Koreai...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syberia, Mongolia i Mandżuria

  Stanowiąca północnoazjatycką część Rosji Syberia (1914) należała kościelnie do arcybiskupstwa mohylewskiego.W 1921 roku ustanowiono dla niej i Mandżurii wikariat apostolski z rezydencją w Harbinie,dwa lata później przekształcony na biskupstwo we Władywostoku, podlegające bezpośrednio...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kler rodzimy

  W ścisłej łączności z inkulturacją Kościołów partykularnych stał problem kleru rodzimego, uświadamianysobie przez Kościół powszechny już od początków XX wieku i rozwiązywany przez kolejnychpapieży.

  Benedykt XV czynił starania, by azjatyccy i afrykańscy kapłani zdobyli formację intelektualną i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afryka misyjna

  Kraje afrykańskie na początku XX wieku w 90 procentach znajdowały się pod panowaniem państw europejskichjako ich kolonie. Z niezależnych państw najwcześniej (1847) Liberia uzyskała niepodległość,natomiast Etiopia utraciła ją w latach 1935-1941, gdy znalazła się pod panowaniem faszystowskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /6 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etiopia i Erytrea

  Afrykański kraj, Etiopia (Abisynia), chrześcijańska już w starożytności, także w pierwszej połowie XXwieku miała swoiste dzieje polityczne i religijne. Po nieudanych próbach Włochów podbicia jej w XIXwieku, gdy opanowali Erytreę, zachowała do 1935 roku niepodległość, rządzona wówczas przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka Karta Misji

  Każdy papież zajmował się misjami, niejeden publikował o nich encykliki, ale jedynie encyklikę BenedyktaXV Maximum illud (1919) nazwano Magna Charta misji. Jej inicjatywa wyszła od biskupa GuidaM. Confortiego, założyciela zgromadzenia misjonarzy z Parmy. Przygotował ją holenderski...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akomodacja uznana

  Encyklika Piusa XI Rerum ecclesiae (1926) nie nabrała takiego znaczenia jak Maximum illud BenedyktaXV, ale uściśliła jego koncepcję misji, zwłaszcza co do uwzględniania uniwersalizmu Kościoła, samodzielnościmłodych Kościołów lokalnych w krajach misyjnych i wkorzeniania ich w miejscowe warunki,uznając...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 233

  praca w formacie txt

Do góry