Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Uczelnie teologiczne w Polsce

  W Polsce działały początkowo (1918) dwa wydziały teologiczne (Kraków i Lwów) oraz 22 seminariadiecezjalne, oprócz zakonnych. Po konkordacie zorganizowano na nowo lub przeorganizowano wydziałyteologiczne na czterech uniwersytetach państwowych: w Krakowie, Wilnie, Lwowie i Warszawie. WPoznaniu powstał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religioznawcze badania

  Religie świata i religijność ludów pierwotnych już w drugiej połowie XIX wieku zajmowały uwagęuczonych europejskich w szczególniejszy sposób, co łączyło się z rozwojem takich nauk, jak historia powszechna,etnografia, etnologia i etnopsychologia. Pierwsze metodyczne wskazania do uprawiania naukio religii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indonezja i Filipiny

  W Indonezji, kolonii holenderskiej, wybuchały zbrojne powstania przeciw kolonizatorom, a obudzenieruchu narodowego pociągnęło za sobą renesans islamu jako głównej religii kraju. Komunizm wszakżewywierał już od 1926 roku znaczny wpływ na młodszą generację, a po ogłoszeniu (1945) niepodległejrepubliki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chiny zrewolucjonizowane

  W Chinach Kościół katolicki, podobnie jak i inne wyznania chrześcijańskie, już w okresie międzywojennymmusiał pokonywać wiele trudności, by się rozwijać. Tworzyła je nie tylko rodzima religia i kultura,ale także silny nacjonalizm, a następnie komunizm.

  Rewolucja chińska doprowadziła do ogłoszenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chińska schizma

  Po uwolnieniu Chin z dokuczliwej okupacji japońskiej (1945) krótko trwał życzliwy stosunek narodowegorządu do chrześcijaństwa. Gdy bowiem (1949) komunistyczna armia Mao Ce-tunga opanowała całykraj, a rząd narodowy uciekł na Tajwan (Formozę), doszło w ciągu kilku miesięcy do państwowej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indochiny walczące

  Indochiny, w części stanowiącej do 1949 roku kolonię albo protektorat Francji, po uzyskaniu politycznejniezależności tworzyły trzy państwa: Wietnam, Laos i Kambodżę.

  Wietnam nie miał spokojnych dziejów od wybuchu drugiej wojny światowej. Okupowany przez wojskajapońskie, prowadził walkę o wyzwolenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /5 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tajlandia i Birma

  Tajlandia (ongiś Syjam), w Azji Południowo-Wschodniej nad Zatoką Syjamską, jest niepodległa odkońca XIX wieku. W 1932 roku stała się i pozostała - poza wojennym okresem japońskiej okupacji - monarchiąkonstytucyjną.

  Kościół katolicki w tym kraju miał stale charakter misyjny, nie uzyskując własnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indie rozbite

  Subkontynent indyjski w pierwszej połowie XX wieku stanowił kolonie Holendrów i Brytyjczyków. Cidrudzy, zajmując dwie trzecie kraju, ogłosili go (1858) kolonią koronną, a w 1947 roku według planuMountbattena podzielili na dwa państwa: hinduistyczną Indię i mahometański Pakistan. India trzy latapóźniej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Japonia panazjatycka

  Składająca się z czterech dużych wysp i około 3 tysięcy wysepek, poszerzyła swe państwo anektując(1910) Koreę, a po pierwszej wojnie światowej sprawując powierniczy mandat nad kilku wyspami, odebranymiChinom. Jej konstytucja dawała cesarzowi niemal absolutną władzę i utrwalała boski kult jegoosoby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pakistan i Cejlon

  Oba kraje przed uzyskaniem niepodległości należały do brytyjskiej kolonii Indii. W Pakistanie o wielewiększe napięcia wewnętrzne niż komuniści wywołali mahometanie. Nawet w Kalkucie doszło (1946)do ich walki z hindusami. Po odłączeniu się od Indii Pakistan ogłosił, że chce być ojczyzną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 564

  praca w formacie txt

Do góry