Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zdefiniuj pojęcie przedsiębiorstwa państwowego

  Państwo może prowadzić działalność gospodarczą w 2 formach organizacyjno- prawnych:

  1. Jako przedsiębiorstwo działające na podstawie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych z 1980 r. Ad. l. Zgodnie z art. I powyższej ustawy przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielne, samorządne i samo...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Protazy Dodano /23.12.2011 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółdzielni

  Za swe zobowiązania spółdzielnia odpowiada całym swoim majątkiem, ma zdolność upadłościową, członkowie spółdzielni nie odpowiadają za jej zobowiązania.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Protazy Dodano /23.12.2011 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady reprezentacji spółdzielni w obrocie handlowym

  Zarząd kieruje działalnością spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. W przypadku zarządu jednoosobowego spółdzielnię reprezentuje zarządca lub dwaj pełnomocnicy. Natomiast w przypadku zarządu wieloosobowego spółdzielnię reprezentują zarząd i pełnomocnik.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Protazy Dodano /23.12.2011 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa i obowiązki członka spółdzielni

  Majątkowe- podstawowe uprawnienia. Uprawnienie do korzystania ze świadczeń spółdzielni, do partycypowania w nadwyżce bilansowej. Obowiązki majątkowe członków to: wpłata wpisowego, wniesienie udziałów a w niektórych spółdzielniach wniesienie wkładu.

  Wpisowe- każdy członek posiada obowiązek...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Protazy Dodano /23.12.2011 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiotowość prawna spółdzielni

  Spółdzielnia posiada podmiotowość prawną. Sami członkowie decydują o kierowaniu jej działalnością. W sferze prawa cywilnego materialnego i procesowego jest osobą prawną i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Protazy Dodano /23.12.2011 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakim celu tworzone są spółdzielnie

  Spółdzielnia prowadzi przede wszystkim działalność (kulturalną, oświatową i inną) w interesie członków tej spółdzielni. Nie wszystkie spółdzielnie prowadzą przedsiębiorstwa zarobkowe.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Protazy Dodano /23.12.2011 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdefiniuj pojęcie spółdzielni

  Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Protazy Dodano /23.12.2011 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekształcenie spółki cywilnej - obligatoryjne i fakultatywne

  Przekształcenie obligatoryjne ma miejsce wówczas, gdy przychody netto s.c. w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły wartość( lOOtyś) powodującą zgodnie z przepisami o rachunkowości obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgłoszenie przekształcenia jest obligatoryjne i powinno nastąpić...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Protazy Dodano /23.12.2011 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki prawne przekształcenia dla spółki przekształconej

  Przypadku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową wspólnicy przekształcanej sp. os. odpowiadają na dotychczasowych zasadach solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania spółki powstanie przed dniem przekształcenia przez okres 3 lat licząc od tego dnia. Dniem przekształcenia jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Protazy Dodano /23.12.2011 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Możliwości przekształcenia spółek

  Istnieje możliwość przekształcenia każdej spółki handlowej w inną spółkę handlową. KSH. Przewiduje następujące możliwości przekształcenia spółek:

  1. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową,

  2. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.,

  3. Przekształcenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Protazy Dodano /23.12.2011 Znaków /496

  praca w formacie txt

Do góry