Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje upadłości

  - upadłość z zawarcie układu (podobna do naprawczej)

  - upadłość z likwidacją majątku

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Protazy Dodano /23.12.2011 Znaków /94

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki ogłoszenia upadłości

  Co do majątku upadłego:

  Stosuje się jeżeli jest upadłość z likwidacją:

  - upadły traci prawo zarządu majątkiem oraz możliwość korzystania i rozporządzania mieniem wchodzącym w skład masy upadłości.

  - jeżeli jest upadłość z układem, to zarząd sprawuje zarządca lub sąd.

  Co do osoby:...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Protazy Dodano /23.12.2011 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moment ogłoszenia upadłości

  Sąd po zapoznaniu się z wszelkimi dokumentami może wezwać dłużnika bądź wierzycieli do złożenia wyjaśnień w sprawie, a po stwierdzeniu, że zachodzi przesłanka upadłości wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Dzień wydania tego postanowienia jest dniem ogłoszenia upadłości.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Protazy Dodano /23.12.2011 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść postanowienia o ogłoszeniu upadłości

  Postępowanie zawiera następujące elementy:

  - wskazuje upadłego (nazwa, imię i nazwisko)

  - sposób prowadzenia postępowania upadłościowego (możliwość układu, likwidacja majątku)

  - określenie czy i w jakim zakresie upadły sprawował będzie zarząd swoim majątkiem jeżeli postanowienie upadłości...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Protazy Dodano /23.12.2011 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legitymacja do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

  Legitymacją do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest:

  -Niewypłacalność dłużników będących przedsiębiorcami wierzyciel i dłużnik -zagrożenie niewypłacalnością przedsiębiorców, wobec których prowadzone jest postępowanie naprawcze

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Protazy Dodano /23.12.2011 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki ogłoszenia upadłości

  Podstawową przesłanką upadłości jest niewypłacalność dłużnika staje się on niewypłacalny jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań.

  W przypadku osób prawnych i tzw. Osób ułomnych za niewypłacalnego uważa się taki podmiot także wtedy jeżeli jego zobowiązania przekraczają wartość...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Protazy Dodano /23.12.2011 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wobec jakich podmiotów nie można ogłosić upadłości?

  Upadłości nie można ogłosić wobec skarbu państwa, 1ST, publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji i osób prawnych które utworzone zostały na mocy ustawy np. NBP, uczelnie, osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Protazy Dodano /23.12.2011 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień podmioty posiadające zdolność upadłościową

  - dłużnicy będący przedsiębiorcami

  - z.o.o.

  - S.A. nie prowadząca działalności

  - wspólnicy spółki partnerskiej i oddziałów banków publicznych

  - wspólnicy spółki jawnej którzy za zobowiązanie spółki odpowiadają całym woim majątkiem

  - wspólnicy spółki...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Protazy Dodano /23.12.2011 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na co może, a na co nie może być przeznaczony dochód stowarzyszenia?

  Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji jego statutowych celów i nie może być przeznaczony do podziału miedzy członków stowarzyszenia.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Protazy Dodano /23.12.2011 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie stowarzyszenia mogą prowadzić działalność gospodarczą?

  Stowarzyszenie rejestrowe może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (określonych w innych przepisach) z tym, że dochód z tej działalności winien służyć realizacji celów stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Dotyczy to tylko stowarzyszeń...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Protazy Dodano /23.12.2011 Znaków /358

  praca w formacie txt

Do góry