Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są...

  powinien posiadać odp. uprawnienia zawodowe, nie musi osobiście legitymować się tymi uprawnieniami, ale musi zapewnić aby działalność gospodarcza była wykonywana bezpośrednio przez osobę która takie uprawnienia posiada

  zewnętrze oznaczenie przedsiębiorcy ma na celu ułatwić...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoby zagraniczne w działalności gospodarczej

  Działalność gospodarcza z udziałem podmiotów zagranicznych.

  1. Uwagi ogólne

  a) Przedsiębiorstwo międzynarodowe w znaczeniu ekonomicznym: prowadzone przez osoby prawne różnej przynależności państwowej lub przez osoby fizyczne o różnym obywatelstwie.

  b) Przedsiębiorstwa takie mają z reguły...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady działalności gospodarczej

  Przedsiębiorcami mogą być osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarcza na własny rachunek. Wyróżniamy dwie zasady:

  Równości wobec prawa wszystkich przedsiębiorców ( nie dzieli przedsiębiorstw na sektory)

  Swobody działalności gospodarczej ( zgodnie z nią działalnością...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncesja na działalność gospodarczą

  Państwo ma monopol o przekazuje w drodze koncesji część swoich uprawnień jest potrzebne przy prowadzeniu niektórych dział. gospod(wytwarzanie materiałów wybuchowych, broni, wydobycie, pł. autostrady, ochrona, pkp, lot, media) udziela kon. naczelny lub centralny organ admIN.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady, warunki i kwalifikacje działalności gospodarczej

  Kto może prowadzić działalność gospodarczą:

  Każdy na równych zasadach (jednakowych) każdy kto ją prowadzi to przedsiębiorca

  Osoba fizyczna

  Osoba prawna

  Spółki handlowe nie posiadające osobowości prawnej (sp. jawna i komandytowa na dzień dzisiejszy)

  Wspólnicy spółki...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /1 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorca

  Są to osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarcza na własny rachunek, cechą działalności gospodarczej tych osób jest zawodowy charakter. zasady dotyczące przedsiębiorstwa to równość wobec prawa wszystkich przedsiębiorców oraz swoboda działalności gospodarczej przedsiębiorcami są...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres przedmiotowy i podmiotowy działalności gospodarczej w świetle ustawy z 19.11.1999 roku (prawo o działalności gospodarczej)

  Ustawa z 19.IX.99r. – Prawo działalności gospodarczej – obecnie obowiązuje.

  Ustawa z 19.IX99r. definiuje działalność gospodarczą jako – zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz polegającą na poszukiwaniu, rozpowszechnianiu i eksploatowaniu surowców, prowadzona w...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo działalności gospodarczej

  Działalność gospodarcza to działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa, oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych. Warunkiem jest aby była to działalność zarobkowa wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany, wyłączeniu podlega tzw. działalność wytwórcza w...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /1 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interwencjonizm państwa wobec gospodarki rynkowej

  Całokształt polityki gosp. państwa mający na celu wpływanie na rozwój gospodarki, głównie przeciwdziałanie kryzysom i przyspieszanie wzrostu gospodarczego.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protekcjonizm państwa

  Polityka państwa polegająca na ochronie produkcji i handlu krajowego przed konkurencją zagraniczną, głównie za pomocą ceł nakładanych na przewożone towary.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /171

  praca w formacie txt

Do góry