Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Spółka Z o.o.

  Spółka z.o.o. – spółki te tworzone są tylko dla celów gospodarczych.

  a) dla powstania spółki i uzyskania przez nią osobowości prawnej  niezbędne jest:

  - zawarcie umowy spółki

  - wniesienie całego kapitału zakładowego

  - powołanie władz spółki

  - rejestracja w sądzie

  b) umowa spółki z.o.o. pod...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /3 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka komandytowo - akcyjna

  Działalność spółki komandytowo- akcyjnej uregulowana została w art. od 125 do 150 w KSH.

  Sp. koman-akcyjna jest sp. osobową umożliwiającą prowadzenie przedsiębiorstwa po własną firmą w której zobowiązani spółki wobec wierzycieli odpowiada bez ograniczenia co najmniej jeden wspólnik komplementariusz...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka komandytowa

  Kopmlementariusz – odpowiada za zobowiązania s-ki całym swoim majątkiem bez ograniczeń,

  Komandytariusz – odpowiada za długi s-ki tylko do wysokości sumy komandytowej.

  Powstaje ona na skutek umowy m-dzy co najmniej dwoma wspólnikami, przynajmniej jeden musi odpowiadać za zobowiązania s-ki bez ograniczeń...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /5 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka partnerska

  Grupuje przedstawicieli wolnych zawodów: adwokatów, lekarzy, architektów. każdy z partnerów odpowiada wobec klientów za usługi świadczone osobiście lub przez niego nadzorowane.(adwokat za aplikantów).regul. kodeksem cyw. potrzebny jest akt notarialny i wpis do rejestru(firma, adres, przed. działal. partnerzy...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prokura w p. gospodarczym

  Jest rodzajem pełnomocnictwa , jakie może być udzielone przez spółki prawa handlowego, podobnie jak pełnomocnictwo regulowane jest przepisami kodeksu handlowego i nie stwarza obowiązku działania po stronie prokurenta. Daje ona jedynie upoważnienie do działania w imieniu spółki. Od zwykłego...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subodpowiedzialność w odpowiedzialności wspólnika w sp. jawnej

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI:

  za takie zobowiązania każdy wspólnik odpowiada wobec wierzycieli całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Zasada ta obowiązuje także w razie ogłoszenia upadłości spółki.

  wspólnicy odpowiadają za...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /1 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka Cywilna

  Spółki cywilne - to umowa zawarta m-dzy co najmniej 2 osobami, które zobowiązują się do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego wyposażając spółkę w środki działania w szczególności wkładu. 3 części składowe:

  umowa – spółka nie jest żadnym tworem organizacyjnym to jest umowa...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /8 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki majątkowe w spółce jawnej

  Za zobowiązania spółki jawnej odpowiada wobec wierzycieli każdy wspólnik bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami. Odpowiedzialność taka istnieje pomimo wydzielenia odrębnego majątku spółki.

  Każdy ze wspólników musi liczyć się z tym, że wierzyciel spółki może...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka kapitałowa

  Spółki kapitałowe posiadają:

  -osobowość prawną

  - odpowiadają za swoje zobowiązania wł. Majątkiem z wyłączeniem osobistej odpowiedzialności wspólnmików

  Powstaje dzięki kapitałowi wniesionemu przez wspólników. egzystencja spółki oparta jest na wyodrębnionym majątku: wkładzie wspólników i...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka osobowa

  Spółkę osobowa cechuje:

  majątkowa odpowiedzialność za zobowiązania spółki

  osobiste prowadzenie spraw spółki

  nie posiada osobowości prawnej , może we własnym imieniu nabywać prawa

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /235

  praca w formacie txt

Do góry