Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rozwiązanie spółki komandytowo - akcyjnej

  spółka podlega rozwiązaniu jeżeli zajdzie wydarzenie, które w myśl art.112 k.h. stanowi przyczynę rozwiązania spółki (wyjątek: śmierć komandytariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki, choć wspólnicy mogą w umowie postanowić, że śmierć komandytariusz powoduje rozwiązanie spółki)...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje spółdzielni

  1. Rodzaje spółdzielni

  a) kryterium terenowego zakresu działania

  - gminne

  - okręgowe

  - wojewódzkie

  - krajowe

  b) kryterium charakteru przedmiotu działalności

  * użytkowników - przedmiot działalności - zaspokajanie potrzeb gospodarczych członków

  - handlowe: spożywców, zaopatrzenia, zbytu

  -...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komercjalizacja polega na

  Przekształcaniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę prawa handlowego 9 w spółkę akcyjną lub spółkę Z o.o.) Do powstania takiej spółki stosuje się przepisy prawa handlowego, następuje wpisanie takiej spółki do rejestru handlowego zaś poprzednio istniejące przedsiębiorstwo zostaje z niego...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykonanie działań gospodarczych wymaga

  Obowiązki przedsiębiorców:

  1. Na każdym przedstawicielu ciąży obowiązek ujawnienia w korespondencji zewnętrznej (o charakterze handlowym) pełnych danych łącznie z nr rejestru (musi być nazwa firmy, siedziba, nr rejestrowy). Nowością jest wymóg bezwzględny by przy sprzedaży zewnętrznej i poza...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /1 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzyskanie koncesji wymaga

  Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:

  oznaczenie przedsiębiorcy i jego siedziby (miejsca zamieszkania), a w razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu podmiotu gospodarczego – również ich imiona i nazwiska;

  określenie przedmiotu działalności...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /3 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolność gospodarcza

  Polega na tym że każdy kto spełnia określone warunki ( określone przez żródła prawa może podjąć działalność gospodarczą).

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Holding to

  [ang.] (spółka spółek), podmiot gosp. posiadający osobowość prawną i pakietykontrolne w licznych spółkach handlowych.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regon to

  Numer nadawany każdemu przedsiębiorstwu , które rozpoczyna swoją działalność.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /90

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Do powołanie S.A wymaga się

  Spółka akcyjna:

  Procedura tworzenia w odróżnieniu od wcześniej omawianych może być zawiązana dla każdego celu, nawet nie gospodarczego.

  W spółce tej akcja – udział ma charakter papierów wartościowych, w konsekwencji tego prawa i obowiązki akcjonariuszy mają charakter zmienny.

  Statut...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /6 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System ewidencji podmiotów gospodarczych to

  Podejmowanie działalności gospodarczej na podstawie zgłoszenia do ewidencji:

  W ustawie o działalności gospodarczej (art.8 &1) przyjęto zasadę, że podjęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej – wymaga zgłoszenia do ewidencji...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /3 004

  praca w formacie txt

Do góry