Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Spółki dzielimy na

  Podział spółek:

  - spółka jawna

  - spółka partnerska

  - spółka komandytowa

  - spółka komandytowo-akcyjna

  - spółka z o.o.

  - spółka akcyjna

  Podział spółek według kodeksu handlowego:

  spółki osobowe to: majątkowa odpowiedzialność za zobowiązania spółki, osobiste prowadzenie spraw...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie spółki jawnej powoduje

  Rozwiązanie spółki jawnej może nastąpić z przyczyn:

  Przyczyny przewidziane w umowie spółki Rozwiązanie w wyniku jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników  Ogłoszenie upadłości spółki  Śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości  Wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakich sytuacjach obcokrajowcy mogą prowadzić na terenie RP działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak Polacy

  1. Uwagi ogólne

  Przedsiębiorstwo międzynarodowe w znaczeniu ekonomicznym: prowadzone przez osoby prawne różnej przynależności państwowej lub przez osoby fizyczne o różnym obywatelstwie.

  Przedsiębiorstwa takie mają z reguły charakter mieszany, występują zazwyczaj jako spółki cywilne lub handlowe, a...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /6 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiot gospodarczy jest zobowiązany

  zgłaszanie do ewidencji gospodarczej lub rejestracja podmiotu gospodarczego;

  zgłoszenie do rejestru specjalnych (REGON), rejestracji podatkowej, rejestracji ZUS;

  założenie rachunku bankowego – w celu przechowywania środków pieniężnych i dokonywania rozliczeń finansowych;

  prowadzenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /2 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność gospodarcza która nie wymaga wpisu do rejestru

  Nie wymaga zgłoszenia do ewidencji prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby prawne, oraz działalności , która wymaga uzyskania koncesji.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrót gospodarczy

  Obrót handlowy (gospodarczy) odbywa się na podstawie różnych stosunków zobowiązaniowych, których źródłem są:

  a) głównie umowa

  b) inne zdarzenia:

  - jednostronne czynności prawne

  - decyzje upoważnionych organów państwowych

  - bezpodstawne wzbogacenie i nienależne świadczenie

  - ustawa

  1...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /2 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsorcjum

  Jest odmianą spółki , tworzoną przez kilka przedsiębiorstw w celu realizacji przez nie wspólnego celu , który przekracza możliwości pojedynczego przedsiębiorstwa, konsorcja powstają często w branży budowlanej. W przypadku konsorcjum jedno przedsiębiorstwo spełnia rolę wiodącą i reprezentuje...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partnerami w spółce partnerskiej mogą być osoby o następujących zawodach

  Spółka partnerska jest formą spółki osobowej , w której mogą działać przedstawiciele wolnych zawodów, partnerzy będą wspólnikami wykonującymi zawód pod własną firmą. Zgodnie z artykułem 87 kodeksu Spółek Handlowych partnerami mogą być: wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnego...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkt użyteczności publicznej

  Mają na celu bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności z zakresie inż. Sanitarnej, komunikacji miejskiej, zaopatrzenia w energię elektryczna , gazową , cieplną. Zarządzanie terenami zielonymi, uzdrowiskami, usługami pogrzebowymi, oraz usług komunalnych. Ustawa o samorządzie terytorialnym z...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prywatyzacja

  Prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego może być pośrednia lub bezpośrednia.

  Prywatyzacja pośrednia -polega na zbyciu akcji lub udziałów spółki powstałej w wyniku komercjalizacji osobom trzecim, 9 zwykle w drodze publicznej oferty lub na drodze przetargu)

  Prywatyzacja bezpośrednia- polega na...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /585

  praca w formacie txt

Do góry