Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Postępowanie koncesyjne

  Postępowanie w sprawie udzielenia koncesji jest postępowaniem administracyjnym. Zarówno udzielenie koncesji, jak i odmowa jej udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu następuje w drodze administracyjnej. Decyzja powinna zawierać wszystkie elementy, które są konieczne ze względu na...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /5 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie ewidencyjne

  Do dnia 31 grudnia 2001 roku podjęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, w tym również wykonujące działalność gospodarczą na podstawie koncesji i zezwoleń, wymaga wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Ewidencję działalności gospodarczej prowadzą gminy. Wpisu do ewidencji...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agencje państwowe

  Agencje państwowe posiadają osobowość prawną i prowadzą samodzielnie gospodarkę finansową. Pełnią funkcje doradcze w stosunku do naczelnych organów administracji państwowej. Status prawny agencji państwowych jest zróżnicowany, niektóre funkcjonują jako zakłady budżetowe, a pozostałe działają w...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /1 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółki osobowe i kapitałowe

  Spółki odgrywają ważną rolę w stosunkach gospodarczych państw o gospodarce rynkowej. W formie spółek występuje większość przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, usługowych, transportowych i innych, a także banków, instytucji ubezpieczeniowych itp.. Podstawę prawną działalności spółek...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /3 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwa państwowe

  Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym i samofinansującym się przedsiębiorcą, posiadającym osobowość prawną Przedsiębiorstwa państwowe mogą być tworzone jako: przedsiębiorstwa działające na zasadach ogólnych, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

  Przedsiębiorstwa państwowe tworzą:...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /2 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązki uniwersalne przedsiębiorców

  1.Normatywy techniczne 

  2.Certyfikaty

  Są to dokumenty przeznaczone do okazania właści­wym władzom poza granicami RP i zaświadczają o wiary­godności importera i o objęciu kontrolą przez właściwe or­gany RP transakcji w zakresie importu na polski obszar celny towarów o znaczeniu strategicznym...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /5 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interwencjonizm i protekcjonizm państwa

  Interwencjonizm państwa – działania państwa mające na celu osiągnięcie pewnych celów. Może on być szerszy w systemie gospodarki planowej a węższy w systemie gospodarki wolnorynkowej.

  W gospodarce rynkowej interwencjonizm polega na stosowaniu pewnych barier jak ograniczenie produkcji czy stosowanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie sprawy gospodarczej

  Sprawami gospodarczymi są sprawy ze sto­sunków cywilnych między przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na zasadach określonych właściwymi przepisami prawnymi w zakresie wykonywanej przez nie działalności gospodarczej.

  Sprawami gospodarczymi są również sprawy: ze stosunku spółki...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie źródeł prawa gospodarczego publicz.

  Źródło prawa to akt normatywny (prawotwórczy) zawierający przepisy dające podstawę do konstruowania norm danej gałęzi prawa – źródło prawa w znaczeniu formalnym.   Źródło prawa w znaczeniu materialnym możemy rozumieć jako ogół okoliczności o ekonomicznym, kulturowym, politycznym, społecznym oraz...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /2 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada równości gospodarczej

  Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach, czyli przedsiębiorcy powinni być traktowani równo, według jednolitej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskryminacyjnych, jak i faworyzujących. Zasada wolności gospodarczej gwarantuje jednakowe traktowanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /2 342

  praca w formacie txt

Do góry