Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

  Leon XIII swą encykliką Rerum novarum zapoczątkował szereg społecznych encyklik i różnego rodzajuenuncjacji papieskich na tematy społeczne. Powstała nauka społeczna Kościoła, rozwijana i ubogacanaprzez cały XX wiek. W Polsce czasem się mówi o polskiej myśli społecznej i istnieniu Szkoły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauki biblijne (1914 - 1978)

  Historia religii, uprawiana szeroko w XX wieku, przez problem genezy chrześcijaństwa przynaglała dobiblijnych badań Starego i Nowego Testamentu i przyspieszała rozwój archeologii biblijnej. Wymagałyich nadto stale żywe kontrowersje z niektórymi wynikami protestanckich studiów nad Pismem świętym, atakże...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /5 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAUKI TEOLOGICZNE

  Po okresie walki z modernizmem doznały w Europie kolejnego zahamowania przez nie sprzyjające warunkipierwszej wojny światowej i lat powojennych. Mówiono niekiedy o stagnacji w niektórych dyscyplinachteologicznych, nawet w dogmatyce, ale chodziło o nieujawnienie się nowych kierunków, któredopiero po drugiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patrologia i patrystyka

  W dużym stopniu na rozwój biblistyki wpłynął niewątpliwy w tym okresie renesans badań nad OjcamiKościoła. Z kolei do zajmowania się nimi skłaniało stosowanie w biblistyce metody historycznokrytycznej,a przede wszystkim trwające od XIX wieku sięganie do korzeni chrześcijaństwa i do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dogmaty i teologia

  Badania patrystyczne napotkały trudny problem ewolucji dogmatów, której proces był znany już OjcomKościoła. Uważali bowiem niektórzy uczeni, jak wybitny teolog neotomistyczny, kardynał Louis Billot,że dogmaty nie mają historii. A jednak ją uprawiano, dając najnowsze ujęcie historii dogmatów (1951)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka protestancka

  Katolicka teologia nie odcinała się od nauki protestanckiej, jak dawniej, i nie ograniczała się wyłączniedo krytyki. Starała się najpierw ją zrozumieć, a następnie pobudzona w niektórych dziedzinach jej badaniamidać nowe własne ujęcia. Korzystny rozwój badawczych metod biblistyki protestanckiej, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka prawosławna

  Prawosławie w tym okresie długo nie miało sprzyjających warunków do uprawiania teologii w patriarchaciemoskiewskim i konstantynopolitańskim. W Związku Radzieckim rozbite uczelnie teologicznereorganizowano dopiero po drugiej wojnie światowej. Przed Rewolucjąistniały 4 akademie teologiczne (Petersburg...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apologetyka i teologia fundamentalna

  Rozwinięta w poprzednim okresie, nadal uprawiana w obronie religii i Kościoła, doznała pewnych przemianco do swego zakresu i metody. Z nią utożsamiano teologię fundamentalną, która długo nawet poSoborze Watykańskim II nie mogła się doczekać dokładnego określenia swego przedmiotu badań...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śpiew i muzyka religijna (1914 - 1978)

  Reforma liturgiczna Piusa X, w tym szczególnie reforma śpiewu kościelnego, stała się bodźcem do rozwojuchorału gregoriańskiego, a nie zahamowała rozwoju pozostałych dziedzin śpiewu kościelnego i muzyki religijnej. Pius XI, w 25. rocznicę wydania motu proprio Piusa X Inter sollicitudines, ogłosił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eklezjologia i Mystici Corporis

  Dawne ujęcie Kościoła, z okresu przeciwstawiania się protestantyzmowi i gallikanizmowi, wypracowanebardziej przez kanonistów niż teologów i wykorzystywane w apologetyce, nie mogło wystarczyć w międzywojennychwarunkach jego działalności. Zwiększone poczucie wspólnoty, ruch misyjny i ruch liturgiczny,Akcja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 664

  praca w formacie txt

Do góry