Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie nadzoru - nadzór prawny

  Jest elementem składowym centralizacji i decentralizacji jednak w każdych z tych układów realizowany jest innej postaci prawnej, innymi środkami i zmiennym nasileniem ich stosowania dochodzi do zróżnicowania stopnia nadzoru.

  Kryterium nadzoru: kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola wyspecjalizowana

  Utworzona z myślą fachowego, merytorycznego kontrolowania administracji i podmiotów nawet prywatnych, które uczestniczą w wykonywaniu zadań publicznych albo korzystają z mienia publicznego bądź finansów publicznych.

  Możliwa kontrola wszystkich podmiotów. Osoby przeprowadzające kontrolę wyspecjalizowaną...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władze samorządowe

  Gminy to mieszkańcy gminy tworzący z mocy prawa wspólnotę samorządową, która podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez wybory i referendum lub podejmują rozstrzygnięcia za pośrednictwem organów gminy, a organami gminy są :

  Rada gminy, Zarząd gminy, a w skład zarządu wchodzi wójt...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /2 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój i zadania gminy

  Gmina jest adresatem norm prawnych, sytuujących ją jako wyodrębniony podmiot prawa w strukturze organizacyjnej państwa. Poprzez powołanie do życia samorządu terytorialnego ustawodawca dokonał poziomego podziału władzy wykonawczej tworząc w miejsce dotychczas jednolitej organizacyjnie administracji...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /3 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, teorie i modele samorządu terytorialnego

  Definicja samorządu wg T. Bigo: Samorząd terytorialny- jest decentralizacją administracji publicznej, której samodzielnymi podmiotami są korporacje powołane do tego przez ustawy.

  Teorie samorządu terytorialnego- są trzy podstawowe teorie samorządu:

  teoria naturalistyczna

  teoria państwowa

  teoria...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /2 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje pozarządowe i ich udział w wykonywaniu zadań z zakresu administracji publicznej

  Look twórca umowy społecznej i liberalizmu. Wg niego własność obejmowała: życie, wolność, mienie.

  I miejsce OBYWATEL. Hegl stworzył koncepcję społeczeństwo obywatelskie.

  I miejsce PAŃSTWO. Uważał, że wszyscy obywatele powinni brać udział w sprawowaniu władzy.

  Zakres podmiotowy organizacji...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /3 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie zakładu administracyjnego

  Jednoznaczne i występuje w paru kontekstach znaczeniowych:

  w rozumieniu potocznym- zakład utożsamiany jest zazwyczaj z przedsiębiorstwem, spółką lub po prostu miejscem pracy;

  w rozumieniu ekonomicznym- oznacza jednostkę gospodarczą wyodrębnioną pod względem techniczno- organizacyjnym z całości...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /2 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy rządowej administracji niezespolonej

  Do organów tych należą utrzymane przez ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie:

  dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień,

  dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, inspektorzy kontroli...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /4 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów

  Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Wicewojewodów powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody. Wojewoda jest:

  przedstawicielem Rady Ministrów w województwie- z tego tytułu odpowiada za wykonanie polityki...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /2 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centralne organy administracji państwowej

  Konstytucja nie reguluje sytuacji centralnych organów administracji rządowej (państwowej), a nawet nie widać w jej postanowieniach, iż takie organy istnieją. Tymczasem wyróżnia, choć nie kwalifikuje, dwie nowe kategorie organów centralnych: centralne organy państwowe i centralne konstytucyjne organy...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /4 370

  praca w formacie txt

Do góry