Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PRAWO DO PASZPORTU

  jeżeli osoba ubiegająca się o paszport nie wykonała obowiązku ustawowego, a zachodzi uzasadniona obawa, że wyjazd tej osoby za granicę uniemożliwi wykonanie tego obowiązku i niewykonanie obowiązku znajduje potwierdzenie w orzeczeniu sądu lub decyzji uprawnionego organu,

  w razie prawomocnego skazania...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /2 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBOWIĄZEK MELDUNKOWY

  1)zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,

  2)wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,

  3)zameldowaniu o urodzeniu dziecka,

  4)zameldowanie o zmianie stanu cywilnego

  5)zameldowanie o zgonie osoby.

  Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /5 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANA NAZWISKA – PRZESŁANKI I PROCEDURA

  Zmiana imienia lub nazwiska obywatela polskiego na inne może nastąpić na jego wniosek. W przypadku osoby, która nie posiada żadnej przynależności państwowej, zmiana ta może nastąpić na jej wniosek, jeżeli osoba ta ma miejsce zamieszkania w Polsce.

  ośmieszające albo nie licujące z godnością...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /3 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE SYTUACJI ADMINISTRACYJNO - PRAWNEJ

  Przez sytuację prawną (administracyjnoprawną) rozumieć można każdą sytuację społeczną określonego podmiotu, której elementy składowe zostały ukształtowane prawnie w sposób bezpośredni lub pośredni, ze względu na konkretne zdarzenie faktyczne.

  * sytuacje prawne potencjalne – w tych sytuacjach...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /6 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE REGLAMENTACJI

  Reglamentacja – oznacza różnorodną sferę działalności administracji, której istotą jest ograniczenie w dziedzinie wykorzystania składników procesu wytwarzania, świadczenia usług i obrotu towarowego, swobody działalności podmiotów gospodarujących w imię szeroko pojętego interesu społeczno –...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /1 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁANIA FAKTYCZNE O CHARAKTERZE MATERIALNO – TECHNICZNYM

  Działania te obejmują takie czynności jak np. odebrania rzeczy ruchomej przez organ egzekucyjny i wydanie jej wierzycielowi, usunięcie przez egzekutora rzeczy znajdujących się w nieruchomości w trakcie eksmisji, sprawdzanie stanu technicznego pojazdu znajdującego się na drodze, używanie przyrządów...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /2 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁANIA FAKTYCZNE JEDNOSTRONNE

  Działania faktyczne administracji – czynności podejmowane przez organy administracyjne w ramach określonego postępowania mające na celu prawidłowe stosowanie prawa. Niekiedy te działania faktyczne określa się jako czynności pomocnicze albo związane – procesu stosowania prawa.

  Negatywna definicja – są...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /3 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZWOLENIE BUDOWLANE

  Zgodnie z ustawą pozwolenie na budowę należy rozumieć jako decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

  zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z miejscowymi planami zagospodarowania...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /7 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZEZWOLENIE A POZWOLENIE

  Zezwolenie – jest to akt w drodze którego uprawnia się konkretnego adresata do prowadzenia działalności gospodarczej bądź w ogóle działalności dokonania określonej czynności, bądź używania jakiegoś sprzętu bądź urządzenia.

  Instytucja zezwolenia oznacza uchylenie w sposób zindywidualizowania...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /3 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCESJA A LICENCJA

  Koncesja – to akt, w którym następuje przeniesienie na określony podmiot uprawnienia do wykonywania ściśle określonej działalności gospodarczej produkcyjnej bądź usługowej w sposób i na warunkach określonych w ustawie, których przestrzeganie podlega kontroli organu wydającego...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /4 746

  praca w formacie txt

Do góry