Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest wywiad socjologiczny

  Wywiad socjologiczny – jest metodą polegająca na przeprowadzeniu rozmowy z wybranym respondentem, w której toku próbuje się uzyskać jego odpowiedź na pewien zestaw pytań. Wywiad jest jedną z najbardziej elastycznych i wnikliwych metod badawczych, pozwalający szybko sięgnąć w przeszłość i odtworzyć...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj znane ci rodzaje obserwacji

  Rodzaje obserwacji:

  - uczestnicząca – w której badacz bierze udział w funkcjonowaniu tego zjawiska, która dzieli się na jawną lub ukrytą,

  - nie uczestnicząca – badacz obserwuje z boku nie jest człowiekiem tej zbiorowości.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest obserwacja

  Obserwacja – jest spostrzeganiem celowym, ukierunkowanym i zamierzonym oraz systematycznie prowadzonym. W rezultacie jest to metod bardzo żmudna, czaso – i pracochłonna. Jej zaletą jest to, że jeśli jest bezpośrednia, uczestnicząca, to ułatwia bardziej wnikliwie poznanie i rozumienie zachowań ludzkich...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega metoda doboru próby

  Metoda doboru próby – jest to odbieranie przy zachowaniu określonych zasad ograniczonej liczby jednostek które pozwolą uzyskać informacje o całej zbiorowości.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest indeks

  Indeks – zmienna jednowymiarowa mogąca przybierać wartości odpowiadające wyższym klasą możliwej kombinacji artykułów wielowymiarowych przestrzeni własności.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień etapy procesu badawczego

  - przygotowanie teoretyczne,

  - plan badań i wybór narzędzi (obserwacja),

  - realizacja badań (zbieranie materiałów(wywiad, ankieta)),

  - opracowanie materiałów (testy i skale, analiza dokumentów),

  - wnioski teoretyczne.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyczne założenia socjologii

  - teoretyczne – ogólne sądy o naturze rzeczywistości społecznej,

  - dyrektywy metodologiczne – wskazują jak badać konkretną rzeczywistość społeczną przy wykorzystaniu założeń teoretycznych,

  - wskazania metodyczne - mówią jakimi narzędziami należy się posługiwać w badaniu...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział socjologii szczegółowej

  Socjologia dzieli się współcześnie na ponad trzydzieści subdyscyplin. Do aktywnie rozwijających się w Polsce należą m.in. socjologie: pracy (interesuje się społecznymi aspektami pracy, wpływem warunków społecznych na motywy, przebieg, intensywność i wyniki pracy.

  Bada również skutki, jaki praca...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /1 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot socjologii ogólnej

  Socjologia ogólna – dostarcza socjologiom szczegółowym teorię, aparat pojęciowy oraz dyrektywy i metody badawcze.

  Podział na teorie struktur społecznych:

  - teorie zmiany społecznej,

  - teorie zachowań zbiorowych,

  - teorie zachowań indywidualnych.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień teorie mikropoziomowe i scharakteryzuj jedną z nich

  - ..................- zjawiska można wyjaśnić w kategoriach konsekwencji i struktury ich istnienia,

  - teorie konfliktu – konflikt jest wewnętrzną cechą społeczeństwa.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /181

  praca w formacie txt

Do góry