Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wymień znane ci rodzaje grup i scharakteryzuj jedną z nich

  Rodzaje grup społecznych:

  W społeczeństwie istnieją różne rodzaje grup społecznych. Jednym z podstawowych kryteriów klasyfikacji grup jest podział dychotomiczny, dwudzielny, w wyniku którego można wyróżnić grupy małe i duże, pierwotne i wtórne, formalne i nieformalne.

  Grupy pierwotne - to przede...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /2 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicje grupy społecznej

  Grupą społeczną – jest wszelki zbiór ludzi, obejmujący co najmniej trzy osoby i wykazujący w swoim współżyciu, postępowaniu i zachowaniu jakąś organizację społeczną. Organizacja społeczna grupy ujawnia się w:

  a) zróżnicowaniu działań ludzkich według kategorii członkostwa,

  b) wzajemnemu...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz jedną ze znanych ci teorii stratyfikacji

  SPOŁECZNA (uwarstwienie społeczne),

  1) układ warstw i klas społ. w danym społeczeństwie;

  2) hierarchiczna struktura społeczeństwa wynikająca z faktu, że pod względem pozycji społ. jedne grupy są traktowane jako wyższe, a inne jako niższe.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj na wybranym przykładzie system klasowy

  System klasowy – jest to otwarta forma stratyfikacji w której zmieniać. Jednostkowa pozycja w klasie zależy od statusu przez zawarcie małżeństwa bądź wykonywania jakiegoś zawodu. Czynniki określające klasę: majątek, władza, prestiż społeczny.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj na wybranym przykładzie system kostkowy

  System kostkowy – system ten powstał już w starożytności. Jest to zamknięty system stratyfikacyjny w którym pozycja zależy od rodziny w której urodziła się dana jednostka.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega korelacja

  Korelacja – związek między zmiennymi polegający na ich wzajemnych zmianach.

  * pozytywne – wskaźniki zmiennych rosną (im wyższa klasa społeczna tym dłuższy proces edukacji),

  * negatywne – jest gdy jedna zmienna rośnie a druga spada i odwrotnie.

  * pozorna - gdy wpływ na 2 zmienną jest przypadkowy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest zmienna

  Zmienna – jest to krótka charakterystyczna, która przyjmuje różne wartości w różnych warunkach.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest wskaźnik

  Wskaźnik – zmienna mierzalna dostępna empirycznie (np. stopnie C, Farenhajta, itp.)

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /91

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień metody opracowywania danych

  Metody opracowania danych:

  - analiza tabelaryczna – w postaci tabeli

  - analiza kontekstualna – polega na badaniu cech jednostek wynikających z przynależności do danej grupy społecznej,

  - analiza grup skontrastowanych – obliczanie zależności między wieloma zmiennymi,

  - analiza regresji – polega na tym aby...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj podstawowe konfiguracje socjometryczne

  Pomiar socjometryczny – jest metodą pozwalającą na stosunkowo szybkie poznanie wzajemnych oddziaływań zachodzących między poszczególnymi członkami w małych grupach społecznych. Technika ta jest przydatna szczególnie w polityce krajowej, jeśli chcemy kształtować zespoły, w których szczególną rolę...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /663

  praca w formacie txt

Do góry