Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Partie chrześcijańskie (1914 - 1978)

  Miały charakter partii politycznych, ale w swych programach szeroko uwzględniały sprawy społeczne.Włoska partia (Partito Popolare Italiano) odrzucała zasadę wszechwładzy państwa i domagała się uznaniawszystkich praw Kościoła i rodziny, wolności religijnej i swobody nauczania, zachowania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka społeczna (1914 - 1978)

  Magisterium Kościoła przede wszystkim kształtowało tę naukę, ale wpływ na nią mieli i rozwijali ją teologowie,filozofowie i katolickie ośrodki studiów społecznych. Pius XII po raz pierwszy posłużył sięnazwą doktryna społeczna Kościoła.

  Benedykt XV w okresie pierwszej wojny światowej nauczał o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Studia społeczne (1914 - 1978)

  Wpływ na rozwój katolickiej myśli społecznej przypisywano działaczom i politykom chrześcijańskim,lecz w wyższym stopniu uczonym i intelektualistom. Na uczelniach kościelnych istniały katedry socjologiiw ramach wydziałów filozoficznych, a na niektórych później przekształcono je w Instytuty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska myśl społeczna (1914 - 1978)

  Na ziemiach polskich istniała od końca XIX wieku tradycja kapłanów społeczników, z których niejedenzajmował się też teoretycznie zagadnieniami społecznymi. W niektórych seminariach duchownych już napoczątku XX wieku jako socjologię wykładano teorię i praktykę pracy społecznej. W Poznaniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dogmat maryjny

  Między ogłoszeniem (1854) dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP a obchodami Roku Maryjnego(1958) w setną rocznicę objawień w Lourdes doszło nie tylko do ogłoszenia (1950) dogmatu o WniebowzięciuNMP, ale przede wszystkim do rozbudzenia kultu maryjnego, urządzania krajowych, a potem imiędzynarodowych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korporacjonizm chrześcijański

  Kościół był przerażony komunizmem i socjalizmem, wielu zaś, i nie tylko wśród katolików, przerażałkapitalizm choćby z tego względu, że w Stanach Zjednoczonych 2% ludzi posiadało 40% całego krajowegokapitału. Podjęto więc walkę z potęgą finansjery, a zarazem odrzucano dążności do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka i teologia moralna

  Problemy etyczne i moralne budziły w okresie międzywojennym większe zainteresowanie niż inne zagadnieniateologiczne. Zmuszały do tego ówczesne warunki, w których trzeba było rozwiązywać trudnekwestie życia rodzinnego, społecznego i międzynarodowego z powodu zwodniczego neomaltuzjanizmu,okrutnych reżimów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Personalizm społeczny

  Budująca swe podstawy na przesłankach rozumowych, katolicka nauka społeczna skorzystała z nowegokierunku filozoficznego, nazwanego personalizmem. Zastosowany do zagadnień społecznych stał siękatolickim personalizmem społecznym, którego głównymi przedstawicielami byli francuscy filozofowie:Jacques Maritain...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowa teologia

  Przeciw uprawianiu teologii neoscholastycznej lub neotomistycznej nastąpiła wyraźna reakcja już w latachtrzydziestych. Dostrzegano ją zwłaszcza w tych krajach, w których (jak w Niemczech) odrodzenietomistyczne nie osiągnęło takiego stopnia jak w krajach romańskich. Jej postulatem było pogodzenie tomizmuz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina i małżeństwo (1914 - 1978)

  Katolicka nauka w swoim dziale etyki społecznej zajmuje się życiem rodzinnym, uwzględniając szczegółowozagadnienia: rodzina jako społeczność religijna oraz rodzina a wychowanie. Zaznacza, że rodzinaróżni od innych doczesnych społeczności ludzkich, bo jest społecznością religijną przez sakrament...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /5 106

  praca w formacie txt

Do góry