Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest sieć stosunków społecznych

  Interakcje może powodować powstawanie nowych związków społecznych. Zbiór związków społecznych drugiej osoby można nazywać siecią jej stosunków społecznych.

  Cechy:

  - gęstość – jest to % stosunek związków, które rzeczywiście powstały do wszystkich możliwych związków danej sieci,

  - dostępność...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj interakcję społeczną w jednym ze znanych ci ujęć teoretycznych

  Charakterystyka interakcji społecznej.

  Każde społeczeństwo tworzy własną wersję świata i jego prawdę, proces ten nazywamy społecznym tworzeniem rzeczywistości i przebiega on w 3 etapach:

  - ludzie tworzą kulturę materialną i niematerialną,

  - wytwory kultury sklepiają się z rzeczywistością,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest interakcja społeczna

  Interakcja społeczna – jest to wzajemne oddziaływanie ludzi na siebie.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /78

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest różnica między socjalizacją a resocjalizacją

  Socjalizacja trwa przez całe życie, człowiek ciągle poszerza swoją wiedzę, resocjalizacja jest dobrowolna (istnieje gdy zaistnieje narażenie na inną religię lub przymusową (związana z pobytem karnym i poprawczakiem).

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie czynniki mają największy wpływ na proces socjalizacji

  Czynniki procesu socjalizacji:

  - rodzina (trwały świat społeczny) zapewnia ona tożsamość społeczną,

  - szkoła (instytucja bezpośrednia odpowiedzialna za przekazanie jednostce informacji, umiejętności i wartości, które społeczeństwo uważa za ważne,

  - grupy rówieśnicze, które rozluźniają więzi...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj jedną z trzech podstawowych teorii socjologii

  Teorie socjologii:

  - psychoanaliza – naturalne potrzeby tak jak życie i śmierć są podstawą do szukania związków i agresji (autorstwa Zygmunta Fruda)

  *faza oralna od urodzin do 2 roku życia,

  *faza analna od 2-3 roku życia (przejmowanie kontroli),

  *faza genitalna (narodziny silnej więzi...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /1 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję organizacji społecznej w jednym z trzech możliwych ujęć

  Organizacja społeczna – grupa celowa powołana na organizację określonych zadań zmieniających do tego celu w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie środków i ludzi.

  *organizacja w sensie rzeczowym – całość składająca się z rzeczy oraz ludzi wyposażonych w narzędzia.

  *organizacja w sensie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj typologię instytucji totalnych

  Typologia instytucji totalnej:

  *zakłady opieki nad osobami niedołężnymi, niezdolnymi do samodzielnego troszczenia się o siebie mogącymi być szkodliwymi dla społeczeństwa ale nie z własnej winy np. szpitale,

  *zakłady chroniące społeczeństwo przed szkodzeniem mu w sposób z własnej woli (obozy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są instytucje totalne

  Instytucja totalna – to instytucje powołane do opieki nad osobami niedołężnymi, nieszkodliwymi np. dom pomocy społecznej, schroniska dla bezdomnych i dom dziecka.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz rozumienia słowa instytucja społeczna

  Instytucja społeczna

  >

  II Wyodrębniony typ działalności zaspokajające potrzeby jednostek. Charakteryzująca się wyraźnym i specyficznym porządkiem mając za zadanie podporządkowanie ludzi w szczególnym sposobie.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /407

  praca w formacie txt

Do góry